Sukces Zespołu Śpiewaczego „Czeremcha”

Zespół śpiewaczy „Czeremcha”, działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie, 5 sierpnia 2017 roku wziął udział  w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Gminie Poraj i wyśpiewał III Nagrodę. Sukces ten cieszy tym bardziej, że w Przeglądzie wzięło udział aż 51 zespołów. Zespół „Czeremcha” po raz kolejny, prezentując na scenie folklor ziemi wieluńskiej, stał się ambasadorem kultury regionu.

"Czeremcha" na scenie

„Czeremcha” na scenie

"Czeremcha" z wyśpiewaną nagrodą

„Czeremcha” z wyśpiewaną nagrodą