73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Wieluniu

Główne uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez PiS oraz Chrześcijańskie Porozumienie Wieluń, odbyły się na placu przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali Hymn Państwowy, wysłuchali historii Batalionu „Zośka” oraz opowieści o jego dowódcy Tadeuszu Zawadzkim, a także wystąpienia prof. Michała Seweryńskiego, wicemarszałka Senatu RP, w którym przedstawiał swoje refleksje na temat Powstania. Momentem szczególnym uroczystości był Apel Poległych i wspólnie zaśpiewany hymn Szarych Szeregów „Zośka”.

Uroczystości rocznicowe odbyły się pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II

Uroczystości rocznicowe odbyły się pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II

O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mówi przedstawiciel organizatorów

O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mówi przedstawiciel organizatorów

Opowieść o historii Batalionu "Zośka"

Opowieść o historii Batalionu „Zośka”

Na zakończenie uroczystości, tuż po złożeniu wiązanek kwiatów u stóp Jana Pawła II, zgromadzeni zaśpiewali kilka piosenek powstańczych (m.in. Warszawskie dzieci, Pałacyk Michla) i udali się do wieluńskiej kolegiaty, gdzie wzięli udział w uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny i poległych za jej wolność. Sprawował ją ks. prałat Marian Stochniałek. Homilię zastąpił zacytowany przez celebransa obszerny fragment wiersza „I przyszedł dzień …” Henryka Siwakowskiego, współczesnego poety polskiego, poświęcony powstańcom warszawskim:

Kiedy się wypełniły dni-

i myśl o wolności w sercu prysła-

ruszyli do walki na powstańczy zew

a krew popłynęła jak Polska Wisła

 Godzina W dała im znak.

I ruszył do boju młodzieży kwiat

z pieśnią na ustach Warszawo ma

zapłonął im wokół świat.

Dziecięce ręce chwyciły granaty

by zetrzeć wroga w proch,-

a matki opłakiwały synów poległych,-

I płynął po gruzach Warszawy szloch.

Słychać było na barykadach-

Hej chłopcy bagnet na broń

bo tylko to im pozostało,-

i słowa modlitwy Boże nas broń.

 Walczyli o wolność – o wolny dom,

oddali swe życie dla wspólnej sprawy.

Dzisiaj pochylamy przed nimi głowy-

Chwała Bohaterom Warszawy.