Z Doliny Objawienia w Dzietrznikach – Kałużach

Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypadająca w dniu 15 sierpnia zgromadziła w Dolinie Objawienia w Kałużach – Dzietrznikach w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach wielką liczbę czcicieli Matki Bożej. Przybyli tu z pocztami sztandarowymi strażacy z jednostek OSP, orkiestra, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele władz samorządowych, gminnych, powiatowych, przedstawiciele Nadleśnictwa Wieluń, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu z Jakubem Jurdzińskim, by ubogacić liturgię uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, sprawowanej z racji 300 lat koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 100 lat objawień fatimskich, 140 lat objawień w Gietrzwałdzie oraz w intencji Ojczyzny z racji ważnych sierpniowych rocznic. Eucharystii przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski, towarzyszyli mu ks. prałat Marian Stochniałek, ks. Piotr Placek.

Celebransi Mszy św. i służba liturgiczna

Celebransi Mszy św. i służba liturgiczna

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu

Delegacje Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych

Delegacje Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych

Wierni z bukietami ziół i kwiatów

Wierni z bukietami ziół i kwiatów

Wierni na Mszy św.

Wierni na Mszy św.

Słowo Boże nawiązujące do Ewangelii wg św. Łukasza wygłosił ks. bp Andrzej Przybylski. Mówił on m.in. o tym, czym w swoim życiu kierowała się Maryja, której Duch Święty objawił to, co miało stać się Jej misją-zostać Matką Syna Bożego. Pełne objawienie dokonało się, mówił kaznodzieja, w osobie Jezusa Chrystusa, gdybyśmy w to nie wierzyli, oszukiwalibyśmy Syna Bożego. Po co nam więc objawienia maryjne? Dlaczego przychodzimy w miejsca tych objawień? Odpowiedź może być jedna. Syn Boży poprzez swoją Matkę, kobietę napełnioną Duchem Świętym, chce nam jeszcze coś powiedzieć. Celem życia człowieka jest osiągnąć zbawienie i życie wieczne, a jeśli dusze ludzkie się pogubią, Maryja pokazuje im drogę ratunku, Różaniec, jedną z najważniejszych modlitw, o której mówiła dzieciom z Fatimy. Bóg nie chce naszej śmierci, a Wniebowzięcie Maryi pozwala nam zrozumieć, że ostatecznie zwycięży dobro i że tak jak Maryja możemy osiągnąć niebo. Przypominają  nam o tym słowa modlitwy wyryte na tablicy obok figury Matki Bożej przy Źródełku: „Matko Boża,  Leśna Pani, wskazuj drogę wędrującym do  domu Ojca, który na nas czeka. Wyproś u Swego Syna, nam pielgrzymom na tej ziemi, ożywczą świeżość źródła, byśmy nie ustawali w miłowaniu Boga i człowieka (…)”.

Dziś, przychodząc do Doliny Objawienia, do cudownego Źródła, do leśnego sanktuarium, którego dachem jest błękitne niebo, ścianami wysokie leśne drzewa, modlimy się w wyżej wymienionych intencjach, staramy się także obmyć z naszych grzechów i stać się lepszymi ludźmi, takimi, którzy każdego dnia będą przynosić Jezusa drugiemu człowiekowi, człowiekowi cierpiącemu, choremu, pogubionemu. Przychodźmy tu, gdzie w ciszy lepiej słychać Boga, zakończył.

Odpoczynek przy drogowskazie do Źródełka

Odpoczynek przy drogowskazie do Źródełka

Figura Matki Bożej przy cudownym Źródełku

Figura Matki Bożej przy cudownym Źródełku

Na zakończenie Eucharystii ks. bp poświęcił bukiety z kwiatów, ziół i kłosów zboża. Pamiętamy, że sierpniowa uroczystość Wniebowzięcia NMP, na pamiątkę tradycji, według której Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, zioła i kłosy zbóż nazywana jest także świętem Matki Bożej Zielnej.