Sukces Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu 20 maja wziął udział w VII Przesłuchaniach Chórów Szkół Muzycznych I st. Regionu Łódzkiego w Skierniewicach. Organizatorem Przesłuchań było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W Przesłuchaniach wzięły udział 22 chóry ze szkół muzycznych I st.  z Regionu Łódzkiego. Chóry oceniała komisja w składzie: prof. dr hab. Anna Domańska (Akademia Muzyczna w Łodzi), dr hab. Jerzy Rachubiński (Akademia Muzyczna w Łodzi), mgr Krzysztof Kozłowski – dyrygent Młodzieżowego Chóru Żeńskiego Iuvenales Cantores Lodzienses.   Chór wieluński zdobył największą ilość punktów i zajął I miejsce ex aequo z Chórem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.  Im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, prowadzonym przez Annę Kamerys. Przesłuchania odbywają się co dwa lata. Chór wieluński I miejsce zdobył po raz trzeci.

Chórem dyryguje Jakub Jurdziński

Chórem dyryguje Jakub Jurdziński

Chórzyści Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu z Jakubem Jurdzińskim

Chórzyści Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu z Jakubem Jurdzińskim

Chór i komisja sędziowska

Chór i komisja sędziowska