Noc Muzeów w Wieluniu i Ożarowie

Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej włączyły się aktywnie w kolejną edycję Nocy Muzeów, która w tym roku przypadła na 20 i 21 maja. W pierwszym dniu swoje podwoje otworzyło Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. W godzinach od 17.00 do 24.00, każdy, kto chciał, mógł indywidualnie oglądać wystawy stałe i czasowe (zbiorowe oglądanie odbywało się w godzinach od 21.30 do 23.00), przejść się do baszty Męczarni, ale przede wszystkim uczestniczyć w zaproponowanych wydarzeniach towarzyszących, a było ich wiele, łącznie z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i możliwością zakupu po promocyjnej cenie wydawnictw albumowych.  Na początek otwarta została wystawa czasowa zatytułowana Średniowieczny Wieluń, na której w późniejszej godzinie odbył się pokaz odlewania ozdób cynowych.

Na wystawie "Średniowieczny Wieluń" (archiwum MZW)

Na wystawie „Średniowieczny Wieluń” (archiwum MZW)

Wielu słuchaczy przyciągnął interaktywny pokaz historyczny Na Grunwald prezentacja zwyczajów, strojów i uzbrojenia, który zaprezentował Michał Rychlicki z Agencji Artystycznej – „Pan Michał”.

Pasowanie na rycerza

Pasowanie na rycerza

Rycerz i dama jego serca (archiwum MZW)

Rycerz i dama jego serca (archiwum MZW)

Swoich fanów miała też Orkiestra Dęta OSP Łubnice (powstała w 1916 roku), która dała koncert przed budynkiem Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Orkiestrę w zastępstwie kapelmistrza Artura Krzęcia poprowadził Bartosz Kacała. Występowi orkiestry towarzyszył pokaz taneczny w wykonaniu cheerleaderek z Łubnic, przygotowanych przez Justynę Kacałę.

Orkiestra Dęta OSP z Łubnic

Orkiestra Dęta OSP z Łubnic

Pokaz taneczny dziewczyn z Łubnic (archiwum MZW)

Pokaz taneczny dziewczyn z Łubnic (archiwum MZW)

Ciekawą propozycją były popisy krasomówcze Joanny Bogus z Gimnazjum w Czarnożyłach i Mateusza Jakubowskiego z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu, zwycięzców I Powiatowego Konkursu Krasomówczego.

Popis krasomówczy ucznia z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu

Popis krasomówczy ucznia z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu

Po popisach krasomówczych odbyło się spotkanie z księdzem Maciejem Osetem, proboszczem z Gaszyna, wcześniej misjonarzem w Zambii (2007 -2013) i na Jamajce. Spotkaniu, które było wspaniałą opowieścią o Czarnym Lądzie i podróżowaniu po nim (Tanzania, Zambia, Malawi) towarzyszyło czytanie fragmentów Dziennika z wielką swadą napisanego przez księdza Macieja, śpiewanie piosenek w jednym z zambijskich narzeczy i wystawa fotograficzna Dzieci Afryki. Wystawę fotografii wykonanych przez ks. prelegenta na czas Nocy Muzeów wypożyczono z Muzeum Częstochowskiego.

Ks. Maciej Oset

Ks. Maciej Oset

O nieco innym podróżowaniu, podróżowaniu z Biurem Podróży „Kolumb” mówiła Alicja Belka z Uniwersytetu III Wieku, organizatorka wycieczek dla jego słuchaczy.

Współorganizator Nocy Muzeów

Współorganizator Nocy Muzeów

Dla pasjonatów historii, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej, zaaranżowali w podziemiach muzeum widok przedwojennego przejścia granicznego w Praszce, zadbali też o klimat przedwojennego powiatu wieluńskiego

Przejście graniczne w Praszce (archiwum MZW)

Przejście graniczne w Praszce (archiwum MZW)

W niedzielę 21 maja od godziny 17.00 do 23.00 można było zwiedzać Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, wiatrak w Kocilewie i spacerować po coraz piękniejszym parku otaczającym dworek.  W Ożarowie, podobnie jak w Wieluniu, na początku otwarto wystawę ( sala w oficynie przy dworku) zatytułowaną Portrety – Karykatury autorstwa Jacka Frankowskiego, na której można rozpoznać wiele znanych postaci z Wielunia.  Jacek Frankowski to wybitny plastyk nagrodzony ”Złotą Szpilką’91” za projekty lalek do telewizyjnej szopki „Polskie ZOO”.

 Wspaniałą propozycją były popisy zespołów folklorystycznych. Wystąpiły: Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Chotowa

Zespół "Włościanie" z Chotowa

Zespół „Włościanie” z Chotowa

i Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa.

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa

  Nie zabrakło też popisów krasomówczych członków zespołu „Włościanie” w wykonaniu Zbigniewa Kryściaka (opowieść Wyjazd na wczasy) i Pauliny Wyrębak (opowieść Wuj i ciocia).

Gawędziarze z Zespołu "Włościanie"

Gawędziarze z Zespołu „Włościanie”

Zespół "Włościanie" z Chotowa i Zespół Śpiewaczo Obrzędowy z Ożarowa

Zespół „Włościanie” z Chotowa i Zespół Śpiewaczo Obrzędowy z Ożarowa