10 lat Chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

W sali kominkowej Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w dniu 3 czerwca swój mały jubileusz – 10 lat – świętował Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Na koncert jubileuszowy przybyli: wicestarosta Marek Kieler, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Ryczyńska, radni powiatu oraz Jerzy Nowakowski, dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Obecni też byli rodzice chórzystów i grupa dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci z Niepełnosprawnością, które na koncert przybyły pod opieką dr Krystyny Miśkiewicz.

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu rozpoczął działalność 14 lutego 2007 roku. W tym dniu odbyła się pierwsza próba w Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu. Do września 2009 roku chór działał, jako chór szkolny. Od września 2009 roku siedzibą chóru stał się Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu (od 2015 r. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu). W ciągu 10 lat chór zdobył wiele nagród i wyróżnień, z których najważniejszymi są: Wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Srebrny Dyplom w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Pasyjnych w Bydgoszczy, II Nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Pajęcznie, Brązowy Dyplom w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Międzyzdrojach, II i III Nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Cantio Lodziensis, Grand Prix w Festiwalu Kolęd w Działoszynie, Wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej w Koziegłowach i Częstochowie. Chór od początku swego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Powiatu Wieluńskiego, biorąc udział w wielu uroczystościach. Ważne miejsce w działalności chóru zajęły koncerty: kolędowanie, patriotyczne, historyczne, sakralne… Zespół w swoim dorobku ma profesjonalne nagranie dokonane przez Firmę Ars Sonora z łodzi ( nagroda w Cantio Lodziensis). Od 2014 r. chórowi towarzyszy Zespół Muzyki Dawnej. Dziś chór podzielony jest na trzy grupy wiekowe: najmłodsi – klasy I- III, grupa średnia – klasy IV – VI oraz uczniowie klas gimnazjum. Podczas dziesięcioletniego okresu działalności w chórze śpiewało kilkaset osób z różnych szkół z Powiatu Wieluńskiego. Dyrygentem i założycielem Chóru jest Jakub Jurdziński.

Chór i dyrygent Jakub Jurdziński

Chór i dyrygent Jakub Jurdziński

Chór w powiększonym składzie o grupę najmłodszą

Chór w powiększonym składzie o grupę najmłodszą

Zespół Muzyki Dawnej

Zespół Muzyki Dawnej

Chór, dyrygent i Zespół Muzyki Dawnej

Chór, dyrygent i Zespół Muzyki Dawnej

W czasie koncertu chór dał próbkę swoich możliwości wokalnych, wykonując utwory sakralne (Ave Regina caelorum, O Matko miłościwa, Bądź pozdrowione Serce mego Pana), klasyczne (Writings on the wall, Caminito), filmowe (Chi mai muz. Ennio Morricone) i ludowe (Senna sowa, Kręgle i kura, Czerwone jagody, Kukułeczka kuka, Rosła różyczka, Kotek, Pióreczko, Idzie Grześ, Tears in heaven, Over the rainbow…). Na zakończenie koncertu wraz z chórem wystąpili obecni na koncercie chórzyści z dawnych lat. Wspólnie wykonali utwór Caminito. Chórowi akompaniował Zespół Muzyki Dawnej i Zbigniew Szpikowski

Koncert zakończył się podziękowaniami dla dyrygenta, któremu udało się rozśpiewać Wieluń i nie tylko. Były kwiaty, podziękowania i okolicznościowe upominki upamiętniające 10 lat działalności.

Podziękowania dyrygentowi składa dyrektor PMDK i S w Wieluniu

Podziękowania dyrygentowi składa dyrektor PMDK i S w Wieluniu

Podziękowania od władz Powiatu Wieluńskiego

Podziękowania od władz Powiatu Wieluńskiego

Po koncercie

Po koncercie