Samorządowcy uczcili zamordowanych mieszkańców wsi powiatu wieluńskiego

Dzień 12 lipca, na mocy ustawy podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 13 października 2017 roku, jest uznany Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Jest to święto wsi polskiej.

Święto  obchodzone  w rocznicę pacyfikacji Michniowa w woj. świętokrzyskim,  poświęcone jest mieszkańcom polskich wsi, których patriotyczna postawa w czasie II wojny światowej wymaga przypomnienia. Za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani.

W czasie wojny   za pomoc udzielaną uciekinierom oraz osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedleniem, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego Niemcy spacyfikowali ponad 800 wsi.

Z okazji święta, w poniedziałek 12 lipca, samorządowcy powiatu wieluńskiego złożyli kwiaty i zapalili Znicze Pamięci pod obeliskiem w Dębinie w Gminie Osjaków, odsłoniętym 1 września 2017 roku w miejscu kaźni 7 mieszkańców z Gminy Biała i Gminy Osjaków  zamordowanych 3 września 1939 roku przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec.

Upamiętnieni zamordowani mieszkańcy gminy Osjaków i Biała:

Walenty Jędrasik (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),

Jan Kostrzewa (zam. Stanisławów, gm. Osjaków),

Stanisław Nowakowski (zam. Naramice, gm. Biała),

Józef Olak (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),

Franciszek Piskorski (zam. Naramice, gm. Biała),

Franciszek Podemski (zam. Naramice, gm. Biała),

Józef Uryszek (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków)   

W dniu upamiętniającym mieszkańców polskich wsi pod obeliskiem w Dębinie zapalili znicze i złożyli kwiaty w barwach narodowych : Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, radni Rady Powiatu w Wieluniu: Andrzej Stępień, Waldemar Borczyk i Sebastian Jasiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej.

Podczas poniedziałkowej uroczystości pod obeliskiem nie zabrakło  wójtów: Gminy Biała Aleksandra Owczarka, Gminy Osjaków Jarosława Trojana wraz z zastępcą Renatą Kostrzycką, Gminy Mokrsko Zbigniewa Dąbrowskiego, Gminy Konopnica Grzegorza Turalczyka, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Osjaków Sylwii Walczak oraz radnej Gminy Osjaków Bronisławy Felusiak.

W uroczystości uczestniczyły sztandary Polskiego Stronnictwa Ludowego z Gminy Osjaków i Gminy Konopnica. Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Dębinie swoim występem uświetnił Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny.

   

   

   

   

   

   

tekst : Ewa Misiak – Kocham Wieluń,

fot. Powiat Wieluński