XVII Mistrzostwa Wielunia Amatorów w Pływaniu „Bij Mistrza”

Regulamin XVII Powiatowych  Mistrzostw  Wielunia  Amatorów w Pływaniu ”Bij Mistrza”

Cel: Popularyzacja pływania  jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji.

Organizatorzy:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i  Sportu  w  Wieluniu przy współpracy Starostwa Powiatowego  w Wieluniu i WOSiR  w Wieluniu.

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się w dniu 03.03.2018 (sobota) o  godzinie 9.30 na  pływalni krytej  w Wieluniu ul. POW  17. Zapisy zawodników odbywać się będą według wcześniej dostarczonych list startowych (mail- tomekgolanski@wp.pl    lub osobiście na pływalnie POW 14 Wieluń ) , nie później jednak niż na trzy dni przed rozpoczęciem zawodów tj. do 28.02  do godz.20. Lista musi zawierać kompletne dane zawodnika łącznie z ostatnim najlepszym czasem osiągniętym na danym dystansie.

Uczestnicy:

1.Dzieci i młodzież zamieszkała na terenie powiatu wieluńskiego oraz inni zaproszeni przez  organizatorów do wzięcia udziału  w zawodach.

2.Zawodnicy w konkursie mogą startować wyłącznie w swojej grupie wiekowej w jednej konkurencji w ramach zawodów i w jednej poza konkursem.

Grupa I    ( kl.2 i młodsi) rocznik  2009  i młodsi  –   25 m st. dowolny ,   25 m st. grzbietowy

Grupa II   (  kl.3 – 4 )          „       2007 –  2008   –   25 m st. dowolny  ,  25 m st. grzbietowy

Grupa III  ( kl.5 – 6 )                      „       2005 – 2006    –   50 m st. dowolny  , 50m st. klasyczny ,  50 m st. grzbietowy

Grupa IV  ( gimnazja i klasy VII)         „       200 2– 2004    –   50 m st. dowolny  ,  50 m st. klasyczny , 50 m st. grzbietowy

Grupa V                         OPEN                            –   100 m st. zmiennym i 100 dowolnym

Jeśli czas pozwoli to możemy rozegrać sztafety stylem zmiennym 4x50m.

Przebieg zawodów:

 1. Zawody rozegrane zostaną seriami na czas.

2. Aby dana konkurencja mogła się  odbyć musi być w niej zgłoszonych minimum 4   zawodników.

3. Zawody będą rozgrywane w kategorii dziewcząt i chłopców

4. Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZP.

5. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w tym regulaminie będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów pan Janusz Witych.

6. Kolejność konkurencji: według kategorii wiekowych .

 1. Zawodnik ma prawo do startu w konkursie w swojej kategorii wiekowej w jednej konkurencji ( i jednej poza konkursem) i w kategorii OPEN. Nagrody: Za III pierwsze miejsca w każdej konkurencji wręczone będą medale i dyplomy.

W  najmłodszej grupie wiekowej w miarę posiadanych środków przewidziane są medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników.

Uwagi końcowe:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
 2. Przyjazd ekip na własny koszt.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy  zaginione podczas zawodów.

4. Kierownicy ekip ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się swoich podopiecznych podczas zawodów.

 1. W przypadku wątpliwości organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanych danych personalnych zawodników z dokumentem potwierdzającym te dane. Za posiadanie tychże dokumentów odpowiedzialny jest opiekun ekipy.

W razie wątpliwości i pytań proszę o telefon 509033479

Otrzymują:

1.Klub Pływacki z Pajęczna

2.  Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

 1. Szkoły wieluńskie
 2. Klub pływacki Łask
 3. Klub pływacki Kłobuck
 4. Klub z Praszki i Olesna
 5. Uks Orka Częstochowa

Przebieg zawodów

 1.  100 m stylem dowolnym dziewcząt

2. Grupa I dziewcząt styl dowolny  (klasa 1-2) rocznik 2009 i młodsi

 1. Grupa I chłopcy styl dowolny (klasa 1-2) rocznik 2009 i młodsi
 2. Grupa II dziewcząt styl dowolny (klasa 3-4) rocznik 2007-2008
 3. Grupa II chłopców styl dowolny (klasa 3-4) rocznik 2007-2008
 4. Grupa I dziewcząt styl grzbietowy (klasa 1-2) 2009 i młodsi
 5. Grupa I chłopcy styl grzbietowy (klasa 1-2) rocznik 2009 i młodsi
 6. 100mstylem dowolnym chłopców
 7. Grupa II dziewcząt styl grzbietowy (klasa 3-4) rocznik 2007- 2008
 8. Grupa II chłopców styl grzbietowy (klasa 3-4) rocznik 2007- 2008
 9. Grupa III dziewcząt styl dowolny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006

12. Grupa III chłopców styl dowolny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006

 1. Grupa IV dziewcząt styl dowolny- gimnazja rocznik 2002-2004
 2. Grupa IV chłopców styl dowolny- gimnazja rocznik 2002-2004
 3. Grupa III dziewcząt styl grzbietowy (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 4. Grupa III chłopców styl grzbietowy (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 5. Grupa IV dziewcząt styl grzbietowy- gimnazja rocznik 2002-2004
 6. Grupa IV chłopców styl grzbietowy- gimnazja rocznik 2002-2004
 7. Grupa III dziewcząt styl klasyczny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 8. Grupa III chłopców styl klasyczny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 9. Grupa IV dziewcząt styl klasyczny- gimnazja rocznik 2002-2004
 10. Grupa IV chłopców styl klasyczny- gimnazja rocznik 2002-2004

23.100 stylem zmiennym dziewcząt

24.100 stylem zmiennym chłopców