Powrót do przeszłości. 110 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki to szkoła z długoletnią historią i tradycją. Jej początki sięgają 1906 roku i związane są z powstaniem Czteroklasowego Progimnazjum Handlowego Polskiej Macierzy Szkolnej, w 1914 roku przekształconego w typ gimnazjalny pod nazwą Siedmioklasowa Szkoła Handlowa, w której w kolejnych trzech latach otwierano klasę VI (1915 r.), VII (1916/1917) i VIII (1917/1918). W czasie okupacji niemieckiej (I wojna światowa) szkoła została przemianowana na Ośmioklasowe Gimnazjum Realne im. Tadeusza Kościuszki (imię nadano 17 X 1917 r.). Siedzibą szkoły na początku działalności był dom Fiszkala przy ulicy Krakowskie Przedmieście, a od roku szkolnego 1913/1914 zaadaptowano na jej potrzeby budynek przy ulicy Gaszyńskiej (obecnie Śląska).  W Polsce międzywojennej szkoła miała kłopoty finansowe, brakowało pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, groził jej upadek. Dyrektorami szkoły w latach 1906–1932 byli: Jakub Huisson (1906-1907), Tadeusz Packiewicz (1907–1913), Włodzimierz Kokowski (1913–1917), Wacław Kutyłowski (1917–1925), Wacław Jezierski (1925–1927), Franciszek Paczosa (1927–1932).

W 1932 r. szkoła przeszła na własność Diecezji Częstochowskiej w Wieluniu. Została przemianowana na Prywatne Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki. Zapanowała stabilizacja i widoczny rozwój. W latach 1932–1935 pobudowano salę gimnastyczną i bursę, rozbudowano budynek szkoły. Funkcję dyrektora pełnili w tym czasie ks. dr Stanisław Ufniarski (1932–1934), ks. Stefan Banasiński (1934–1939).

Po wyzwoleniu, 1 III 1945 roku, szkołę, jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne uruchomił Wojciech Rzutkowski, dyrektor w latach 1945–1948. Już 23 marca szkoła została przemianowana na Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych.

W czasach PRL obiekty szkoły przejęło państwo. W latach 1956–1957 nastąpiła rozbudowa – główny budynek za pomocą łącznika został połączony z salą gimnastyczną, co dało szkole dodatkowych 8 sal lekcyjnych. W roku 1963 szkoła otrzymała nowy internat. Po Wojciechu Rzutkowskim dyrektorami byli: Aleksander Wiankowski (1948–1950), Włodzimierz Doroszczak (1950–1951), Jan Kołodziejczyk (1951–1958), Janina Ziemska (1958–1968), Eugeniusz Moździerz (1968–1991), Janina Łukomska (1991– 2003), a od 2004 roku Zbigniew Wiśniewski. Dziś Liceum ma siedzibę na ulicy Nadodrzańskiej, a w jego dawnej siedzibie mieszczą się – Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum SPSK oraz Gimnazjum Katolickie SPSK.

Wydaje się, że było to tak niedawno, rok 2006, kiedy szkoła świętowała swoje stulecie. Od 2006 roku minęło jednak kolejne 10 lat. Jubileusz 110–lecia szkoły świętowano 1 października w sali Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na uroczystości jubileuszowe przybyli nauczyciele, uczniowie, absolwenci, dyrektorzy wieluńskich placówek oświatowych, władze szkolne. Znów wspomnienia…

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych

Od prawej: dyrektor Zbigniew Wiśniewski, wicedyrektor Elżbieta Wieloch - Kostrzewa, starosta Andrzej Stępień i "dziennikarka"

Od prawej: dyrektor Zbigniew Wiśniewski, wicedyrektor Elżbieta Wieloch – Kostrzewa, starosta Andrzej Stępień i „dziennikarka”

Jubileusz uświetnił zespół „Tadeusza Nic Nie Rusza”, Szkolne Kolo Teatralne, publikacja kontynuująca książkę 100 lat historii, 100 lat tradycji. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 1906 – 2006, wzbogacona o sprawozdanie z uroczystości 100–lecia szkoły i osiągnięcia szkoły w latach 2006–2016 oraz wystawa „Dogonili marzenia” prezentująca dorobek naukowy i artystyczny absolwentów. Wśród nich: Ireneusz Kania, Stanisław Kozłowski, Marita Benke – Gajda, Andrzej Zawada, Nina Pawlaczyk, Maria Aulich, Narcyz Klatka, Andrzej Marciniak (publikacje z dedykacjami), Weronika Antonowska (grafiki), Ilona Foryś (obrazy), Mona Wiatr (obrazy), Beata Stępnik z d. Żołubak (fotografie)

Zespół "Tadeusza Nic Nie Rusza"

Zespół „Tadeusza Nic Nie Rusza”

Zespół "Tadeusza Nic Nie Rusza"

Zespół „Tadeusza Nic Nie Rusza”

Aktorzy szkolnego teatru

Aktorzy szkolnego teatru

Jesteśmy członkami Unii Europejskiej

Jesteśmy członkami Unii Europejskiej

Absolwenci I LO, którzy dogonili marzenia

Absolwenci I LO, którzy dogonili marzenia

Wystawa będzie czynna do 17 października, dnia ślubowania uczniów klas pierwszych i patrona szkoły.

Źródła: T. Olejnik, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2006; 100 lat historii, 100 lat tradycji. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 1906 – 2006, Wieluń 2006