Kolokwium „Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa łódzkiego.Wystawiennictwo”

Temat tradycji i perspektyw muzealnictwa województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem tematu wystawiennictwa, omawiali muzealnicy na I kolokwium zorganizowanym w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Organizatorami spotkania byli: Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich z prezesem Janem Książkiem.  Kolokwium odbyło się 10 października. Data ta jest dla wieluńskiego muzeum symboliczną. Dokładnie 90 lat temu, 10 X 1926 roku, zostało powołane do istnienia pierwsze Muzeum Ziemi Wieluńskiej Polskiej Macierzy Szkolnej, którego inicjatorką była Felicja Rymarkiewiczowa. Muzealnicy wieluńscy uczcili Założycielkę Mszą św. w niedzielę, 9 października i symboliczną wiązanką kwiatów złożoną na jej grobie.

Muzealnicy wieluńscy składają kwiaty na grobie Felicji Rymarkiewiczowej

Muzealnicy wieluńscy składają kwiaty na grobie Felicji Rymarkiewiczowej

Dziś Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest ważnym ośrodkiem badań naukowych, prowadzącym jednocześnie rozległą działalność oświatową. Jest to muzeum typu regionalnego o wielodziałowej strukturze. Za swoje dokonania na rzecz promocji regionu oraz ochrony jego dziedzictwa kulturowego wielokrotnie nagradzane i wyróżniane.

Na I kolokwium do Muzeum Ziemi Wieluńskiej przybyli: prof. dr hab. Jan Święch, prof. Ryszard Grygiel – przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Wieluńskiej, prof. Tadeusz Olejnik (inicjator odrodzonego Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 1964 roku), dr Bogusław Abramek (dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, poprzednik dyrektora Jana Książka), Magdalena Majkowska – sekretarz miasta, Andrzej Chowis – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Mirosław Belina – starosta powiatu skierniewickiego, Janina Zapłotna, Honorata Freus, Jan Kępiński (członkowie Rady Muzeum), dyrektorzy muzeów z Łodzi i z muzeów regionalnych, przedstawiciele Łódzkiego Domu Kultury, media wieluńskie.

Uczestnicy I kolokwium w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Uczestnicy I kolokwium w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Zebranych gości przywitał Jan Książek, gospodarz placówki, przybliżając jednocześnie historię Muzeum Ziemi Wieluńskiej i 90 lat wieluńskiego muzealnictwa, zwracając uwagę na daty ważne w historii placówki. W imieniu Pawła Okrasy – burmistrza Wielunia, słowo wstępne wygłosiła Magdalena Majkowska – sekretarz miasta. Głos na temat wieluńskiego muzeum zabrał także prof. Ryszard Grygiel.

Przy mikrofonie prof. Ryszard Grygiel

Przy mikrofonie prof. Ryszard Grygiel

Pierwsza część spotkania to refleksja Jana Książka na temat celów stawianych sobie przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, wygłoszona poniekąd w zastępstwie nieobecnego Michała Niezabitowskiego – prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Najważniejsze sformułowania wynikające z tej refleksji to 4 podstawowe wskazówki dotyczące pracy Stowarzyszenia: podejmowanie inicjatyw związanych z wystawiennictwem, działalnością wydawniczą i popularyzacją idei muzealnictwa; reprezentowanie środowiska muzealnego, tak by było dostrzegane, jako ważne ogniwo w działalności kulturalnej; oddziaływanie społeczne poprzez kształtowanie gustów społeczeństwa; budzenie poprzez wystawy, szczególnie w młodych ludziach bakcyla zaciekawienia…

Szczególne miejsce w tej części spotkania zajął wykład prof. dra hab. Jana Święcha – dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wystawa muzealna. Przypomnienie kanonu”.  Wykład udzielił odpowiedzi na pytania, – kto jest autorem wystawy i co tak naprawdę w scenariuszu wystawy jest najważniejsze. A jest to koncepcja i obiekty muzealne, najlepiej oryginalne. Wszystkie inne elementy zawarte w scenariuszu to elementy rzemiosła muzealnego. Słuchaczom wykładu zostanie w pamięci hasło UJ – „bardziej rozumem niż siłą”, którym muzealnik w swojej pracy winien się kierować.

Kolejną część kolokwium stanowiły komunikaty. Przewodniczyła jej Elżbieta Fuchs z Muzeum Sztuki w Łodzi. Komunikaty przedstawili: Marzena Kozanecka – Zwierz z Muzeum w Łowiczu („Wystawiennictwo regionalne na przykładzie ekspozycji stałych Muzeum w Łowiczu”), Katarzyna Witas – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi („Zobaczyć modę. O tym jak ubiór staje się eksponatem”), Dorota Berbelska – Muzeum Pałac Herbsta, Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi („Muzeum Pałac Herbsta. Sztuka dawna w nowym wymiarze”), Jerzy Kowalski – Muzeum Okręgowe w Sieradzu („Poszerzenie powierzchni wystawienniczej dzięki adaptacji i rozbudowie Muzeum w Sieradzu”), Tomasz Spychała – Muzeum Ziemi Wieluńskiej („Modernizacja stałej ekspozycji archeologicznej i etnograficznej w MZW w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”).

O rekonstrukcji wystawy archeologicznej i etnograficznej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej mówi Tomasz Spychała

O rekonstrukcji wystawy archeologicznej i etnograficznej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej mówi Tomasz Spychała

Dyskusja na temat przedstawionych w komunikatach perspektyw wystawienniczych w województwie łódzkim odbyła się w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Z dyskusji wypłynęła jednoznaczna konkluzja – muzealnicy województwa łódzkiego, i nie tylko, są zgodni i uważają, że najważniejsze na wystawie muzealnej są zabytki i to one powinny zawsze stanowić jej centrum, niezależnie od pomysłu na jej skonstruowanie. Wystawy multimedialne są bardzo ciekawe, ale nowoczesna technika nie powinna zastępować tego, co najważniejsze – autentycznych śladów naszej historii. Nowoczesnym technologiom mówią tak, ale tylko wtedy, że będzie stanowić środek do uatrakcyjnienia eksponowanych muzealiów, stanowiących wartość samą w sobie.

 

Muzealnicy przed Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Muzealnicy przed Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Całość spotkania zakończył koncert „Szept duszy” w wykonaniu Zofii Szpikowskiej – śpiew i Zbigniewa Szpikowskiego – akompaniament.