I Powiatowe Spotkania z Satyrą w Wieluniu

17 września 2016 roku zapisał się w kulturalnym pejzażu miasta Wielunia i Ziemi Wieluńskiej. W tym dniu, a właściwie wieczorze, pełnym zaskakujących sytuacji, humoru i wspaniałej biesiady, zaprezentowali się ludzie z poczuciem humoru, dystansu do siebie, ludzie artystycznie uzdolnieni i to nie tylko z Wielunia, ale także z Częstochowy, Sieradza … Wszyscy gremialnie walczyli o ”Gąskę Ziemi Wieluńskiej” i tytuł Królewskiego Błazna Ziemi Wieluńskiej.

Animatorami pierwszej biesiady satyrycznej w Wieluniu byli Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Magdalena Wicher – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu oaz Magdalena Kapuścińska – poetka wieluńska i założycielka Klubu Satyrycznego „Ja Gęgole”.

Celem biesiady, mówili organizatorzy, jest propagowanie twórczości lokalnej w zakresie literatury, muzyki, plastyki. Wieluń jest do takiej działalności predestynowany ze względu na swoją bogatą historię, malownicze krajobrazy, co można artystycznie wykorzystać.

Biesiadę poprowadzili Magdalena Kapuścińska i wicestarosta Marek Kieler. Na wstępie jednak Starosta Andrzej Stępień przybliżył historię Stanisława Gąski ”Stańczyka”, błazna królewskiego, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku, bardzo często nazywanego „sumieniem królów”. Historia słynnego błazna i zapoznanie się z twórczością pani Magdaleny Kapuścińskiej rozwiały wątpliwości starosty co do organizacji biesiady. Zgłosiło się sporo artystów, pomysł się przyjął i zaowocował, pierwsza biesiada odbyła się.

W pierwszej odsłonie przedstawili się autorzy tekstów satyrycznych, w drugiej części, turniejowej, walczono o „Gąskę Ziemi Wieluńskiej”. Jako pierwsza z satyrycznym monologiem zaprezentowała się Magdalena Kapuścińska, później Janina Chodakowska.

W czasie biesiady muzycznej zaprezentowali się Zofia Szpikowska, Aneta Włodarczyk, młodzież z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu i z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Instrumentalnie występy wsparli Zbigniew Szpikowski i Andrzej Kokociński.

W czasie biesiady, każdy mógł podczas ogłoszonego konkursu dokończyć fraszkę, byle tylko prześmiewczo i zabawnie. Tę część konkursu wygrała Elżbieta Caban.

W turnieju „O Gąskę Wieluńską” obowiązywał wcześniej dostarczony do organizatorów tekst satyryczny lub rysunek. W kategorii tekst satyryczny wystąpiło 8 artystów.  Statuetkę i nagrodę pieniężną za najlepszy tekst zdobył Andrzej Kędzierski z Częstochowy. W kategorii rysunek satyryczny „Gąskę” zdobył Jerzy Kaszuba z Sieradza.  Statuetki ufundował starosta Andrzej Stępień.

I biesiada satyryczna „Powiatowe Spotkania z Satyrą” okazała się wspaniałą zabawą literacką, połączoną z dobrą muzyką, konkursami i biesiadnym jadłem. Stała się też zalążkiem być może „Wieluńskiego Salonu Literackiego”, o czym nieśmiało mówią Zofia Szpikowska i Magdalena Kapuścińska.