Wieluński Uniwersytet III Wieku rozpoczął Rok Akademicki 2016/2017

Wieluński Uniwersytet III Wieku, działający od 2006 roku, utworzony przez Gminne Centrum Informacji z inicjatywy Jadwigi Szromik i Alicji Belki, w piątek 30 września rozpoczął kolejny rok akademicki.

Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury otwiera nowy rok akademicki

Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury otwiera nowy rok akademicki

Na rozpoczęcie Roku Akademickiego 2016/2017 do Wieluńskiego Domu Kultury, któremu organizacyjnie Uniwersytet podlega, przybyło wielu studentów kontynuujących swoją edukację, a także tych, którzy chcą taką edukację rozpocząć. Do wstępowania w szeregi studentów zachęcali: Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia oraz opiekunowie poszczególnych grup kształcenia, zwłaszcza tych, które w tym roku zaczynają działalność po raz pierwszy (brydż sportowy, taniec). Otwierając rok akademicki, dyrektor Kalińska mówiła o różnorodności oferowanych zajęć, oscylujących między nauką, sportem i rozrywką. Wielość propozycji to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu naszych studentów, których z roku na rok przybywa, dodała. Podobne słowa do studentów skierował burmistrz Paweł Okrasa. On też powtórzył formułkę ”Rok akademicki uważam za otwarty”.

Słowo do studentów Uniwersytetu III wieku kieruje Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

Słowo do studentów Uniwersytetu III wieku kieruje Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

Słowo do studentów Uniwersytetu III wieku kieruje Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia

Słowo do studentów Uniwersytetu III wieku kieruje Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia

W części dalszej, pani Zofia Spaleniak przedstawiła plan zajęć i plan wycieczek dla wszystkich grup oraz plan wykładów, które będą się odbywać co dwa tygodnie. Wykład inauguracyjny „Wulkany włoskie” wygłosił Bogusław Kurzyński, podróżnik, geograf, inicjator Ognisk patriotyzmu, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Wykład inauguracyjny wygłasza Bogusław Kurzyński, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Wykład inauguracyjny wygłasza Bogusław Kurzyński, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego