Pop – oratorium „Boże Miłosierdzie”

Niedziela 15 października br. zapisała się w historii parafii św. Barbary w Wieluniu niezwykłym wydarzeniem muzycznym. Dzięki Tomaszowi Kościelskiemu, inicjatorowi i organizatorowi muzycznego wydarzenia, wykonane zostało pop- oratorium „Miłosierdzie Boże” oparte na „Dzienniczku” św. siostry Faustyny Kowalskiej (teksty wybrała s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia). Pop-oratorium poprzedziła I część koncertu G- dur Antoniego Vivaldiego wykonana na skrzypcach przez Matyldę Kościelską, uczennicę klasy IV Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.

 Wykonawcami pop-oratorium byli: Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania pod kierunkiem Zbigniewa Małkowicza, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu, Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, obydwa pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, Chór „Madrygał” Z Legnickiego Centrum Kultury, Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy i Legnicka Orkiestra Kameralna, łącznie ponad 120 wykonawców. Nad całością koncertu czuwał dyrygent Benedykt Ksiądzyna.  Jako wokalista obok Marzeny Małkowicz i Aleksandry Małkowicz – Figaj wystąpił współpracujący z Zespołem „Lumen” Janusz Szrom.

 Koncert ewangelizacyjny, bo tak śmiało można go nazwać, zgromadził dużą publiczność, a zawarte w utworze elementy muzyczne i same teksty przypomniały, że Miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia.

Wykonawcy pop-oratorium "Miłosierdzie Boże"

Wykonawcy pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”

Połączone chóry, Orkiestra kameralna z Legnicy, gra Matylda Kościelska, dyryguje Benedykt Księdzyna

Połączone chóry, Orkiestra kameralna z Legnicy, gra Matylda Kościelska, dyryguje Benedykt Ksiądzyna

Chóry, Orkiestra Kameralna, Zespół Lumen i organizator Koncertu Tomasz Kościelski

Chóry, Orkiestra Kameralna, Zespół Lumen i organizator Koncertu Tomasz Kościelski

Wokalistki Zespołu Muzyki Sakralnej Lumen i Janusz Szrom

Wokalistki Zespołu Muzyki Sakralnej Lumen i Janusz Szrom