Władysław Stanisław Reymont inaczej

Z racji 150. rocznicy urodzin i 92. rocznicy śmierci pisarza związanego z ziemią łódzką, instytucje kulturalne województwa łódzkiego włączyły się w obchody Roku Reymonta na Ziemi Łódzkiej. Do tych instytucji zalicza się także Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, która w dniu 4 października we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu i Domem Opieki Społecznej w Skrzynnie przygotowała happening zatytułowany Od Krawca i Kolejarza do Noblisty poświęcony Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Polski Niepodległej. W bogatym programie opracowanym przez Anitę Kuś, Annę Niepiekło (bibliotekarki M i GBP) oraz Urszulę Kowalczyk i Ewę Pawełkiewicz (bibliotekarki z ZS nr 1) znalazło się miejsce na trzy wystawy tematyczne (Pierwszy Noblista Polski Niepodległej, Reymont na ekranie, Tropem Reymonta), wykład i warsztaty edukacyjne Opisy jak obrazy malowane światłem – impresjonizm w Chłopach, przygotowane i poprowadzone przez Ilonę Kuźnik, nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu oraz widowisko Chłopi na wesoło przygotowane przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Uczestnikami happeningu była młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i z Zespołu Szkół Specjalnych. Dzięki warsztatom edukacyjnym poznała ona biografię pisarza, cechy impresjonizmu w malarstwie i w literaturze, co przełożyło się na wyszukanie opisów impresjonistycznych w tomach Jesień, Zima, potem na szybką powtórkę z fabuły wszystkich czterech tomów powieści, którą w zabawny sposób przedstawili podopieczni Domu Pomocy w Skrzynnie. Happening sprawił, że twórczość Władysława Stanisława Reymonta stała się bliska i oswojona, a niekonwencjonalna lekcja na temat lektury zyskała akceptację uczniów.

Scena spotkania księdza z Agatą

Scena spotkania księdza z Agatą

Scena śmierci Macieja Boryny

Scena śmierci Macieja Boryny

Scena zaślubin Jagny i Boryny

Scena zaślubin Jagny i Boryny

Aktorzy amatorzy Domu Opieki Społecznej w Skrzynnie

Aktorzy amatorzy Domu Opieki Społecznej w Skrzynnie