Polskie drogi do niepodległości – sesja popularnonaukowa w MZW

Zwieńczeniem udziału Muzeum Ziemi Wieluńskiej w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości była konferencja popularnonaukowa „Polskie drogi do niepodległości”, tematycznie uzupełniająca wystawę pod tym samym tytułem. Konferencja odbyła się 23 listopada. W programie konferencji znalazły się 4 referaty: „Problemy Polaków z państwem w okresie zaborów 1795 – 1918 (przygotował dr hab. Grzegorz Markiewicz z UŁ), „Legiony polskie w walce o niepodległość (dr Marta Walak z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim), „Udział strażaków w walkach o niepodległość w latach 1914 – 1918” (prof. dr hab. Tadeusz Olejnik), „Ziemia wieluńska w latach wielkiej wojny” (Jan Książek z Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Konferencji przewodniczył dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. On też dokonał jej podsumowania.

Z wszystkich czterech referatów, mówił dr Adamkiewicz, wynika jedna oczywista prawda, że polskie drogi do niepodległości to było ciągłe poszukiwanie i„ składanie daniny krwi” . Ponadto, że był to problem złożony, na który należy popatrzyć przez pryzmat wielkiej wojny 1914 – 1918, w której zginęło ok. 15 milionów żołnierzy, około 20 milionów zostało rannych i okaleczonych. To dzięki krwi przelanej przez tych ludzi w czasie I Wojny Światowej Polska odzyskała niepodległość i dziś, 11 listopada, może świętować 100. rocznicę jej odzyskania. Zachód zaś świętuje zakończenie wojny. Do odzyskania niepodległości, jak wynika z referatów, przyczynił się także heroizm polskich działaczy niepodległościowych, działalność lokalnych struktur organizacyjnych i lokalnych działaczy, o których mówiły referaty poświęcone roli strażaków i o ziemi wieluńskiej w czasie I wojny Światowej oraz wielkie marzenie Polaków o Polsce wolnej, ale i idealnej „ Polsce szklanych domów”, co już u progu niepodległości przełożyło się na rewolucyjne ustawy o 8 godzinnym dniu pracy, o przyznaniu praw wyborczych kobietom (28 XI 1918)…

Dobrze, że w konferencji uczestniczyła młodzież, bo to ona przejmie odpowiedzialność za Polskę…

     

     

     

zdjęcia: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Zofia Białas