Koncert Kwartetu ProForma w Wieluńskim Domu Kultury

 

Grają: Wojciech Strzelecki - gitara basowa, Marcin Żmuda - klawisze, Piotr Lembicz - gitary, Marek Wawrzyniak - perkusja, Przemysław Lembicz - gitara, śpiew

Grają: Wojciech Strzelecki – gitara basowa, Marcin Żmuda – klawisze, Piotr Lembicz – gitary, Marek Wawrzyniak – perkusja, Przemysław Lembicz – gitara, śpiew

W Wieluńskim Domu Kultury 6 maja wystąpił poznański Kwartet ProForma. Istnieje on od 15 lat i, być może jest jedynym kwartetem w Polsce, a także na świecie, w którym gra 5-ciu muzyków (Wojciech Strzelecki- śpiew, kontrabas, gitara basowa, Przemysław Lembicz – śpiew, gitara, Marcin Żmuda – śpiew, instrumenty klawiszowe, Piotr Lembicz – gitary, Marek Wawrzyniak – perkusja, przeszkadzajki). Zapytany o nazwę zespołu, Przemysław Lembicz odpowiedział: „Najpierw była nazwa zespołu, potem zespół i tak już zostało”.

Kwartet ma na swoim koncie ponad 700 koncertów w kraju, Niemczech, na Ukrainie. Towarzyszył na scenie Bobowi Geldofowi, Kazikowi Staszewskiemu, Renacie Przemyk, Przemysławowi Gintrowskiemu, Jackowi Bończykowi, Kubie Sienkiewiczowi, Mirosławowi Czyżykiewiczowi, Grzegorzowi Tomczakowi, Zespołowi Reprezentacyjnemu.

Muzycy na koncertach wykonują własne utwory (piosenki autorskie), jednakże od początku swojej działalności w swój repertuar włączyli ok. 200. utworów Jacka Kaczmarskiego, tria Kaczmarski – Gintrowski – Łapiński oraz piosenki Stanisława Staszewskiego. W repertuarze mają także utwory Georgea Brassensa (tłum. Wojciech Młynarski), Nicka Cave’a, Toma Waitsa, Boba Dylana, w autorskim tłumaczeniu Przemysława Lembicza.

Od lewej: Wojciech Strzelecki,Piotr Lembicz,Marek Wawrzyniak, Marcin Żmuda, w środku Przemysław Lembicz

Od lewej: Wojciech Strzelecki,Piotr Lembicz,Marek Wawrzyniak, Marcin Żmuda, w środku Przemysław Lembicz

.

Kwartet ProForma to zarówno bogate aranżacje jak też instrumentarium. Obok tego podstawowego muzycy grają na kontrabasie, akordeonie, mandolinie, różnych instrumentach perkusyjnych. W 2012 roku zespół wzbogacił się o perkusję.

Piszą muzykę autorską do wierszy K.I. Gałczyńskiego, Jacka Kaczmarskiego, Krzysztofa Gajdy.

Zespół zdobył wyróżnienie i zaproszenie do koncertu laureatów na XXXIV Przeglądzie BAZUNA w Elblągu. Piosenka Noc z ich repertuaru znalazła się w „Złotej Dwudziestce” piosenek przeglądu.

Występowali na imprezach związanych z piosenką poetycką: Zloty listy dyskusyjnej organizowane od 2002 – do 2005 w Przemyślu, który dzięki koncertom i przyjaźni z Markiem Bryzkiem, ich organizatorem, nadal pozostaje dla nich miastem magicznym, do którego chętnie powracają.

Brali też udział w cyklu koncertów multimedialnych w Krakowskim Centrum Kultury „Solvay” z programem Muzeum.

Zespół ma pełnowymiarowe nagrania swoich materiałów. Są to: Biały Dwór (piosenki studyjne i z jednego z koncertów kołobrzeskich, zatytułowanych Nadzieja, który odbywa się co roku od 13. lat), Śmierć nie jest końcem (singiel z 3 utworami zapowiadającymi płytę studyjną Na końcu świta z 16 piosenkami do tekstów własnych, Krzysztofa Gajdy, K.I. Gałczyńskiego, Jacka Kaczmarskiego oraz z tłumaczenia Nicka Cave’a i Boba Dylana).

Na wieluńskim koncercie, który poprowadził Przemysław Lembicz (słowo o utworach, śpiew, gra na gitarze), muzycy zagrali piosenki do słów Stanisława Staszewskiego, Jacka Kaczmarskiego, piosenki wykonywane przez Trio Kaczmarski – Gintrowski – Łapiński oraz utwory własne z płyty Na końcu świta.

Wykonali m.in.: Notoryczna narzeczona, Prosty człowiek z dwupłytowego albumu Wiwisekcja (nagranie z Kazikiem Staszewskim), Błazen, Biały Dwór, Morze nieszczęść, Wanda Rutkiewicz (z płyty Na końcu świta), Casanova Fellini z programu Mury, Rybi puzon Toma Waitsa w tłumaczeniu Romana Kołakowskiego i inne …

 

 

Z życia Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

 

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

W dniu 22 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (Societas Scientiarum Wielunensis), przewodniczył mu prezes dr Zdzisław Włodarczyk. Sprawozdanie, połączone z prezentacją, przygotowaną przez Adama Ustyniaka, obejmowało bogaty w wydarzenia okres działalności 20.02.2015-22.04.2016.

Ważną częścią zebrania było wręczenie nagród im. Jana Długosza. Otrzymali je w tym roku: mgr inż. Jerzy Maciejewski z Wieruszowa, dr Tomasz Nowak z Radomska oraz mgr Damian Langner z Wielunia. Laudacje wygłosili: dr Zdzisław Włodarczyk, dr Zbigniew Szczerbik, mgr Jan Książek.

Szczególnym momentem było omówienie przez dr hab. Tadeusza Grabarczyka kulisów powstania i zawartości 15 tomu „Rocznika Wieluńskiego” (red. tomu). Emocje wzbudziły słowa dotyczące przyszłości periodyku oraz sugestie na temat, co należy zrobić by „Rocznik Wieluński” znalazł się na liście czasopism ministerialnych (mowa o parametryzacji). Jedno jest pewne, że w przyszłym roku Wieluńskie Towarzystwo Naukowe będzie się ubiegać o takowy wpis, a przemawiają za tym: 15 lat istnienia periodyku, 22 publikacje książkowe (promocja dwóch ostatnich odbyła się już w nowej formule) i 15 numerów „Rocznika Wieluńskiego”, ilość członków WTN z tytułem dr hab. oraz działanie strony internetowej Towarzystwa (działa od 2003 roku i do tej pory miała 18232 wejścia), która po niewielkim retuszu może sprostać nakładanym standardom.

Ciekawym punktem zebrania było wystąpienie dr Lubomiry Tyszler, która reprezentowała WTN na I Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego w Uniejowie w dniu 16 kwietnia br. i uczestniczyła w dyskusji na temat Stan i perspektywy ruchu regionalnego w województwie łódzkim.

Wszystkich ucieszyła zapowiedź wycieczki do Wschowy i Trzebnicy w dniu 18 czerwca. Myśl o wycieczce do Wschowy zrodziła się w czasie Zjazdu Regionalistów w dniu 15.10.2015 r. w Praszce, odbywającego się pod hasłem Blisko i Daleko, gdzie nawiązano współpracę z panią Martą Małkus, prezesem Stowarzyszenia Czas A.R.T.. Pani Marta Małkus, historyk sztuki i prezes Stowarzyszenia, zgodziła się pełnić obowiązki gospodarza i przewodnika po zabytkach Wschowy.

Obchody katyńskie w Wieluniu

 

Warta honorowa przy Pomniku Katyńskim poświęconym pomordowanym nauczycielom z Ziemi Wieluńskiej i Wielunia

Warta honorowa przy Pomniku Katyńskim poświęconym pomordowanym nauczycielom z Ziemi Wieluńskiej i Wielunia

Część oficjalną uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych w Katyniu nauczycieli oraz pod pomnikiem katyńskim na wieluńskim cmentarzu poprzedziła Msza św. w wieluńskiej kolegiacie i złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Mszę św. w intencji zamordowanych w Katyniu w roku 1940 i w intencji ofiar katastrofy lotniczej z kwietnia 2010 roku odprawił ks. kanonik Jacek Zieliński. On też wygłosił krótkie słowo do licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych, harcerzy, kombatantów, przedstawicieli stowarzyszeń, księży i sióstr zakonnych, członków Rodzin Katyńskich oraz Sybiraków.

Na pierwszym planie kombatanci. Od lewej Henryk Strózik, Tadeusz Patyk, Tadeusz Szymański

Na pierwszym planie kombatanci. Od lewej Henryk Strózik, Tadeusz Patyk, Tadeusz Szymański

Cytując wiersz Z. Herberta ”Guziki” mówił o tym, że tylko dzięki nim – guzikom, jedynej pamiątce po zamordowanych, na grobach których wyrósł celowo zasadzony las, zaczęła się przerzedzać katyńska zmowa milczenia i pojawiać prawda o wydarzeniach z kwietnia 1940 roku. Jednakże w imię poznania prawdy, rozluźniły się dyplomatyczne stosunki polsko – radzieckie, a epilogiem była śmierć generała Władysława Sikorskiego w lipcu 1943 roku. I znów mgła…

Dziś wiele wiemy o Katyniu, znamy tzw. Listę Katyńską. Lista Katyńska jednakże się wydłużyła… Dołączyli do niej Ci, co zginęli pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, w drodze do Katynia na uroczystości  upamiętniające wydarzenia sprzed 70 lat.

Dziś pamięcią i modlitwą obejmujemy nie tylko ich, ale wszystkie ofiary okupacji radzieckiej i niemieckiej. Modlimy się także o jedność wśród Polaków i o pokój, dodał.  Swoje słowo ks. Jacek Zieliński zakończył fragmentem wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”.

Podczas uroczystości pod pomnikiem zamordowanych w Katyniu nauczycieli powiatu wieluńskiego (zginęło ich 150-ciu, w tym 40-tu z samego Wielunia), po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, słowo do zgromadzonych wygłosili Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Andrzej Stępień – starosta wieluński, Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia.

Poczty sztandarowe szkół wieluńskich przy Pomniku Katyńskim

Poczty sztandarowe szkół wieluńskich przy Pomniku Katyńskim

Po ich wystąpieniach obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów czemu towarzyszył śpiew połączonych chórów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego.  Zapadły w pamięć piosenki Żołnierskie buty, Biały krzyż i Modlitwa o pokój.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem nauczycieli przedstawiciele władz udali się na wieluński cmentarz, gdzie pod Pomnikiem Katyńskim złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.

Kolejny turniej brydża sportowego…

W środę 18 maja br. w lokalu WSM na osiedlu Wyszyńskiego rozegrano XIX turniej brydża sportowego. Turniej był rozgrywany parami na tzw. zapis maksymalny. Z zestawienia poniżej widać, że drugie miejsce zajął Mieczysław Magott nie mający partnera, ale jak już wyjaśniałem tydzień wcześniej, w naszych turniejach nawet w takim przeznaczonym dla par, singlista też może zagrać i jest klasyfikowany. Tutaj szczególne gratulacje dla Mieczysława, który mimo braku stałego partnera, potrafił znaleźć wspólny język ze wszystkimi uczestnikami turnieju i zajął tak eksponowane miejsce w turnieju.

Jeszcze większe gratulacje należą się parze Danuta Uram – Jerzy Rabikowski za zwycięstwo w całych zawodach. Szczególnie cieszy, że to właśnie Danusia (Dama Atutowa wieluńskiej talii brydża sportowego) zostawiła w pokonanym polu wszystkich pozostałych. Należy zwrócić uwagę na to, że brydż sportowy jest jedną z niewielu dyscyplin ( w tym momencie przychodzi mi do głowy jeszcze tylko jeździectwo), w których kobiety rywalizują z mężczyznami na tych samych warunkach, bez podziału na płeć, jak to się dzieje w szeregu innych dyscyplinach. I co najważniejsze, czego dowodem jest Danusia Uram – wygrywają. Życzymy kolejnych sukcesów i wygranych.

Wszystkich chcących pograć sportowo w brydża zapraszamy jak zwykle w każdą środę do lokalu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Wyszyńskiego – od godziny 1730.

 

WYNIKI TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO Z DNIA 18.05.2016 R.

  1   Danuta Uram – Jerzy Rabikowski                             102.00 pkt.            60.71%

  2   Mieczysław Magott                                                    100.00 pkt.            59.50%

  3   Bogdan Lipczyk – Janusz Kuśmierczyk                       91.00 pkt.            54.17%

  4   Janusz Bednarek – Wiesław Dworak                          85.00 pkt.            50.60%

  5   Zbigniew Dyderski – Ireneusz Kmiecik                      84.00 pkt.            50.00%

  6   Elżbieta Kalińska – Stanisław Ciach                          83.00 pkt.            49.40%

  7   Mirosław Bodnaruś – Stanisław Dyderski                 81.00 pkt.             48.21%

  8   Przemysław Hreczański – Czesław Grądys               74.00 pkt.             44.05%

  9   Tadeusz Olejnik – Ireneusz Starczyk                          72.00 pkt.             42.86%

Zaproszenie na Dzień Dziecka w Wieluniu

 

 

 

 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta… (Jan Paweł II)

2012-05-20-dzień dziecka 2016