Szynkielów na starej fotografii

Historia i tradycja na starej fotografii

dr Bożena Rabikowska - Autorka prelekcji Mówią do nas milcząc

dr Bożena Rabikowska – Autorka prelekcji Mówią do nas milcząc

Taki tytuł nadano projektowi realizowanemu przez Szynkielowskie Stowarzyszenie Razem, mającemu na celu integrację mieszkańców i parafian. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 22 maja w sali OSP Szynkielów.
W programie znalazły się m.in. geneza projektu, omówienie zasad jego realizacji, multimedialna prelekcja dr Bożeny Rabikowskiej zatytułowana Mówiąc do nas milczą z przesłaniem Szynkielowskiego Stowarzyszenia Razem „Dedykujemy pamięci tych, którzy byli przed nami, myśląc równocześnie o tych, którzy przyjdą po nas”, muzyczna niespodzianka w wykonaniu młodzieży  i część nieoficjalna, poświęcona na reflektowanie losów pokazanych na fotografiach ludzi, mieszkańców dawnego Szynkielowa, Bębnowa, Dymku.

Małgorzata Kazimierczak – autorka projektu  powiedziała:  „Fotografia to bogate źródło historyczne, informacja o tradycjach, obyczajach i wydarzeniach, a pamięć o historii, również tej zapisanej na fotografii, jest pierwszym krokiem do rozbudzenia zainteresowania lokalnym dziedzictwem kultury, rozwijania postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi oraz kształtowania poczucia przynależności do lokalnej społeczności”.  Szynkielowskie Stowarzyszenie Razem uroczyście rozpoczyna projekt  „Historia i tradycja na starej fotografii” realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  Projekt powstał z myślą o przybliżeniu mieszkańcom dawnych czasów, historii rodzin, minionych mód, lokalnych tradycji i obyczajów.  W przygotowania do inauguracji projektu zaangażowało się całe grono osób, a efekt ich wspólnej pracy to wspaniała,  wprowadzająca w atmosferę i klimat dawnych lat, dekoracja. Nie brakło świec, wdzięcznych bukiecików konwalii i świadków minionych lat – starych pożółkłych fotografii.

Fragment dekoracji w sali budynku OSP w której odbyła się inauguracja projektu

Fragment dekoracji w sali budynku OSP w której odbyła się inauguracja projektu

Spotkanie rozpoczął koordynator projektu  –  Michał Domański. Licznie przybyłych na uroczystość gości powitał Jacek Kasprzak – prezes Szynkielowskiego Stowarzyszenia Razem.  Głównym punktem programu była jednak  prelekcja  „Mówią do nas milcząc”, którą przedstawiła dr Bożena Rabikowska. Rozpoczynając prelekcję, przytoczyła fragment wiersza Niny Pawlaczyk Fotografie:

Żółkną, niszczeją fotografie

Na których ślubne lśnią obrączki

Twarze ze śladem tej gorączki

Która przysięgą łączy je

Te w sepii są z okresu wojny

Są cieniem rzucanym z zaświatów

Już nie ma takich ślubnych par

Niezwykłe te dziewczyny młode

Do których mówiliśmy „Mamo”

Inne kanony mód, urody (…)

Refleksja z wiersza przełożyła się na obrazy z utrwalonymi na fotografiach wydarzeniami z życia wsi (np. budowa kościoła, pielgrzymki do Częstochowy, wycieczki szkolne) i z życia mieszkańców (śluby, pogrzeby). Każdej zaprezentowanej fotografii, tej wykonanej w studio, czy tej robionej na żywo, bez pozowania, towarzyszyła opowieść o losach przedstawionych osób, bo każda z nich, uwieczniona na fotografii, miała swoją biografię, swoją historię, nieraz bogatszą niż tę zapisaną w podręczniku historii.

Spotkanie w sali OSP przerodziło się w sentymentalną podróż. Wiele osób z fotografii zostało nazwanych po imieniu. Historia Szynkielowa i rodzin stawała się coraz pełniejsza … Refleksyjny nastrój uzupełniła muzyczna niespodzianka, zagrane przez młodzież sentymentalne kawałki.  Jeden z nich, „Jarzębina czerwona”, zagrana przez Olę Urzyńską porwała uczestników spotkania do wspólnego śpiewania.

Uczestnicy inauguracji Projektu Tradycja i kultura w starej fotografii

Uczestnicy inauguracji Projektu Tradycja i kultura w starej fotografii

 

Dzięki starym zdjęciom uczestnicy projektu zostali przeniesieni do Szynkielowa, Dymku i Bębnowa z czasów pradziadków. Z fotografii spoglądali na nich mieszkańcy parafii, wyprostowani i przystojni młodzi mężczyźni w mundurach, eleganckie kobiety, uśmiechnięte dzieci…  A przecież lata 30 i 40 to bardzo trudny okres w dziejach Polski: wojna, głód, tułaczka za chlebem, śmierć. Ludzie jednak tworzyli wspólnotę, razem budowali szkołę, kościół. Biesiadowali podczas wesel, odpustów czy dożynek, pracowali wspólnie na roli. O tym, w prostym przekazie,  opowiadają stare fotografie…

Realizatorzy projektu wiedzą, że nie można budować przyszłości zapominając o przeszłości. Warto podkreślić, że to już kolejny, wysoko oceniony projekt realizowany przez Szynkielowskie Stowarzyszenie Razem. W programie „Grant na lepszy start” zajął 19 miejsce na 288 projektów, otrzymując 53 na 55 możliwych punktów.

Ramy czasowe realizacji projektu to okres od kwietnia do września br.

Srebrny Dyplom dla Szkoły Muzycznej w Wieluniu

Srebrny Dyplom zdobyty przez Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu

Srebrny Dyplom zdobyty przez Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu

Podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Bel Canto, który odbył się 21 maja w Ostrowie Wielkopolskim, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego zdobył Srebrny Dyplom. Festiwal wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego szkół I i II Stopnia pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W festiwalu zaprezentowało się 19 chórów z całej Polski. Konkurs rozegrano w trzech kategoriach. Najliczniej reprezentowane były chóry dziecięce szkół muzycznych I stopnia. W tej kategorii wystąpiło 12 chórów, w tym wieluński.

Pamiątka z IX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych

Pamiątka z IX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych

Konkurs oceniało Jury w składzie:

Krzysztof Szydzisz – prof. dr hab. z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Anna Domańska – prof. dr hab. z Akademii Muzycznej w Łodzi

Jolanta Szybalska – Matczak – prof. dr hab. z Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Dla szkoły wieluńskiej występ na festiwalu takiej rangi był bardzo udanym debiutem, tym bardziej udanym, ze potwierdzony Srebrnym Dyplomem.

Chór dziecięcy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu

Zdobywcy Srebrnego Dyplomu

Festiwal zakończył się występem połączonych chórów (700 uczestników), które wspólnie zaśpiewały Gaude Mater Poloniae i Modlitwę o Pokój.

Dni Wielunia 2016

Dni Wielunia to okazja do zaprezentowania  miasta. W tym roku odbędą się one w dniach 11-12 czerwca. O tym kto będzie gościł w Wieluniu i jak miasto będzie świętować swoje dni informuje plakat zamieszczony poniżej … W programie m.in. (sobota od godziny 15.00): Walczak Band; Old Traditional Jazz Band; Big Band z Gimnazjum w niemieckim Ochtrup; Tadeusza Nic Nie Rusza; Ray Wilson Genesis Classic (godzina 19.00); Luxtorpeda (godzina 21.00); Kalwi & Remi Robot Led Show; (niedziela  od godziny 15.00): Kabaret Jurki; Mrozu (godzina 16.30), Mecz Polska – Irlandia na Mistrzostwach Europy we Francji (godzina 18.00); Zakopower (godzina 20.00). Imprezy towarzyszące Dniom Wielunia zapoczątkuje ognisko harcerskie (piątek, 10 czerwca godzina 21.30, ulica Podwale). Miejscem  świętowania tegorocznych  Dni Wielunia będzie  Park Miejski im. Żwirki i Wigury.

Plakat zapraszający na Dni Wielunia

Plakat zapraszający na Dni Wielunia

Kolejne turnieje brydża sportowego w Wieluniu

Przez ostatnie dwa tygodnie nie pojawiały się żadne informacje dotyczące rozgrywek brydżowych w naszym regionie. Nie oznacza to jednak, że zaprzestano grywać sportowo w brydża na terenie Wielunia, wprost przeciwnie – brydż ma się dobrze i jak zwykle gramy w każdą środę. Brak informacji spowodowany był wyjazdem piszącego owe sprawozdania do Bielska – Białej na rozgrywki brydżowe w ramach tzw. Otwartych (dla wszystkich) Wczasów Brydżowych, które to odbywały się w terminie 20 – 29 maja br.

foto: Bogdan Lipczak (przodem) i Janusz Kuśmierczyk (tyłem) w akcji…

Z naszej sekcji brydżowej  grali tam jeszcze: Stanisław Ciach i Bogdan Lipczak. W sumie odbyło się 15 turniejów brydżowych w różnych konfiguracjach: na zapis maksymalny, na impy, turnieje teamów i mikstów. Należy zaznaczyć, że nasi brydżyści nie byli tam statystami – wprost przeciwnie… Wrócili do domów z pięcioma pucharami, szczególnie zasłużył się w tym względzie Staszek Ciach, który sam przywiózł 3 puchary: jeden za I miejsce w klasyfikacji generalnej, drugi za zwycięstwo w klasyfikacji turniejów impowch i trzeci za takowe w turniejach maksowych. Również Bogdan Lipczak przywiózł puchar za drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, dał się wyprzedzić tylko Staszkowi. Piąty puchar przywiózł piszący (Janusz Kuśmierczyk) ten artykulik za pierwsze miejsce wśród graczy o podobnym współczynniku klasyfikacyjnym. Dla niewtajemniczonych: każdy brydżysta zrzeszony w Polskim Związku Brydża Sportowego posiada w zależności od swoich osiągnięć brydżowych tzw. WK (współczynnik klasyfikacyjny) ustawiający go na odpowiednim poziomie rankingowym w kraju. Współczynnik ten w miarę osiąganych rezultatów w turniejach i meczach ligowych organizowanych pod egidą PZBS odpowiednio wzrasta.

foto: Staszek Ciach (z prawej) popadł w głęboki namysł…

Warto zaznaczyć, że Staszek Ciach w marcu wygrał podobne zawody w Przesiece – można zatem powiedzieć, że na terenie Wielunia mamy podwójnego króla: Karkonoszy i Podbeskidzia. Tajemnicą poliszynela jest, że na przełomie czerwca i lipca Staszek wybiera się na kolejną, podobną eskapadę – nad Bałtyk. Być może zostanie jeszcze królem plaż nadbałtyckich, czego mu serdecznie życzymy, a osiągniętych już wyników gratulujemy…

W Wieluniu w tym czasie wcale nie zasypywano gruszek w popiele… Turnieje odbywały się zgodnie z harmonogramem, a wyniki, choć z opóźnieniem prezentowane są w poniższych tabelach. 25 maja br. wygrała para Przemysław Hreczański – Czesław Grądys. Turniej odbył się w skromnej obsadzie, gdyż startowało tylko 6 par (powodem wyjazd m.in. trzech kolegów do Bielska – Białej). Turniej ten obliczany był według specjalnej tabeli przeliczeniowej.

Wyniki XX turnieju brydża sportowego rozegranego 25 maja br.

 

Lokata

Numer

pary

Imię i nazwisko

Punkty

%

Pdf

1

4

Przemysław Hreczański – Czesław Grądys

642

53,50

9

2

5

Jerzy Rabikowski – Mieczysław Magott

640

53,33

7

3

2

Tadeusz Olejnik – Ireneusz Starczyk

624

52,00

5

4

3

Stanisław Dyderski – Mirosław Bodnaruś

576

48,00

3

5

6

Zbigniew Dyderski – Ireneusz Kmiecik

568

47,33

2

6

1

Janusz Bednarek – Wiesław Dworak

550

45,83

1

 

Wczoraj, tj. 1 czerwca br. rozegrano XXI turniej, który liczony był na zapis maksymalny i rozgrywany na 10 par. Singlista bowiem stanowi parę z każdym z pozostałych uczestników turnieju – zasady liczenia jego wyników wyjaśniane były w poprzednich artykułach; można je odnaleźć otwierając zakładkę „BRYDŻ” , a tam poprzedzające artykuły. Jak widać z poniższego zestawienia turniej ze zdecydowaną, ponad 12%-ową przewagą nad drugą z kolei parą wygrali Stanisław Ciach z Januszem Kuśmierczykiem. Zwycięzcom zawsze należą się gratulacje, dlatego pozwolę sobie pogratulować swojemu partnerowi i życzyć kolejnych dobrych wyników.  W zestawieniu widać, że na „pudle” stanęła kolejna Dama wieluńskiej talii brydża – Ela Kalińska, która wraz Włodkiem Pocztowskim minimalnie wyprzedziła drugoligową parę Bogdan Lipczak – Mieczysław Magott… Oby tak dalej – do wygrania całego turnieju już tylko jeden krok.

Wyniki XXI Turnieju brydżowego z dnia 1 czerwca 2016 roku.

Lokata

Nr

pary

Imię i nazwisko Punkty %

Pdf

1

10

Stanisław Ciach – Janusz Kuśmierczyk

146,75

67,94

13

2

9

Elżbieta Kalińska – Włodzimierz Pocztowski

120,50

55,79

11

3

7

Bogdan Lipczak – Mieczysław Magott

119,25

55,21

9

4

5

Danuta Uram – Jerzy Rabikowski

114,25

52,89

7

5

1

Czesław Grądys

110,00

50,93

6

6

4 Przemysław Hreczański – Marek Śliwka

109,25

50,58

5

7

2

Zbigniew Dyderski – Ireneusz Kmiecik

105,50

48,84

4

8

6

Mirosław Bodnaruś – Stanisław Dyderski

90,50

41,90

3

9

3 Tadeusz Olejnik – Ireneusz Starczyk

89,25

41,32

2

10

8

Janusz Bedenarek – Wiesław Dworak

76,75

35,53

1

Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze turnieje, organizowane w lokalu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Wyszyńskiego 41 w każdą środę od godziny 1730.

Zapraszamy również w niedzielę 12 czerwca br. na Turniej par w ramach Grand Prix Ziemi Łódzkiej – szczegóły dotyczące owego turnieju znaleźć można pod linkiem:

http://www.lzbs.pl/zaproszenia.html#gp2016wielun

 

 

Stulecie wieluńskiego harcerstwa

Już w 1916 roku, wzorem lwowskiego skautingu, zaczęły powstawać w Wieluniu pierwsze drużyny harcerskie. Drużyna męska powstała przy 7 klasowej Szkole Handlowej, drużyna żeńska przy Prywatnej Pensji Pelagii Zasadzińskiej. I Drużyna Harcerska Męska przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, I Drużyna Harcerska Żeńska imię Emilii Plater. W Polsce odrodzonej powstały drużyny harcerskie w Preparandzie Nauczycielskiej i w szkołach powszechnych. Utworzono  również drużyny zrzeszające młodzież robotniczą i rzemieślniczą. Wieluńskie drużyny harcerskie oraz nieliczne z terenu powiatu wieluńskiego tworzyły Wieluński Hufiec ZHP, organizacyjnie należący do Łódzkiej Chorągwi ZHP . (T. Olejnik, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007, s.101 – 103)

W tym roku mija 100 lat od tamtych wydarzeń. By je uczcić, Muzeum Ziemi Wieluńskiej i odradzające się Drużyny Harcerskie w Wieluniu organizują wystawę, na którą zapraszają wszystkich chętnych już 11 czerwca br. 2016-05-28-stulecie-harcerstwa-1