Orkiestra Dęta w Ożarowie ma 100 lat

Powstała w 1916 roku z inicjatywy ks. proboszcza dra Walentego Kotta. Stała się też od razu częścią składową OSP Ożarów (wtedy Towarzystwo Ogniowe, które powstało w 1908 roku) i bardzo długo, bo aż do 2004 roku nosiła nazwę Strażacka Orkiestra Dęta. Obecnie jest to Orkiestra Dęta w Ożarowie. Pierwszy skład orkiestry, 20 muzyków, utrzymał się do 1930 roku, potem zostało ich tylko 6, w roku 1932 też niewielu, bo tylko 8. Pierwszy zespół grał na 4 trąbkach, 3 klarnetach, 1 flecie poprzecznym, 2 saksofonach tenorowych, 1 saksofonie barytonowym, 1 puzonie, 2 saksofonach basowych B, 2 saksofonach basowych Es i 1 bębnie. Grali najpierw pod kierunkiem  Jana Żaka – muzyka z Częstochowy, później Mieczysława Krawczyńskiego – organisty i Tomasza Będzińskiego – kapelmistrza byłej orkiestry carskiej. W pierwszym składzie grali: Franciszek Młynarczyk, Józef Belka, Franciszek Figlarek, Władysław Gierak, Franciszek Kacperek, Franciszek Garyga,  Władysław Korczewski, Józef Porażka, Walenty Pietras, Piotr Szaniec, Franciszek Jama, Tomasz Judasik, Antoni Zadworny, Piotr Majtyka, Adam Młynarczyk, Franciszek Kostrzewa, bracia Józef, Antoni, Franciszek oraz Piotr. W międzywojniu przewinęły się też nazwiska Wojciecha Jamy, Stanisława Korczewskiego, Ignacego Łabędzia, Józefa Lisa.

Orkiestra w roku 1932: Trzech braci Hadrysiów ( z bębnem Józef Hadryś), Korczewski Stanisław, Młynarczyk Franciszek, Szaniec Piotr, Lis Józef, Kucia Stefan, Wojciech Jama

Orkiestra w roku 1932: Trzech braci Hadrysiów (z bębnem Józef Hadryś), Korczewski Stanisław, Młynarczyk Franciszek, Szaniec Piotr, Lis Józef, Kucia Stefan, Wojciech Jama

Z bębnem Józef Korczewski (syn Władysława), Józef Korczewski (syn Wincentego), Franciszek Młynarczyk, Jan Tabaka, Władysław Gierak z wnukiem, Franciszek Młynarczyk, Piotr Szaniec, (...) Olejnik

Z bębnem Józef Korczewski (syn Władysława), Józef Korczewski (syn Wincentego), Franciszek Młynarczyk, Jan Tabaka, Władysław Gierak z wnukiem, Franciszek Młynarczyk, Piotr Szaniec, (…) Olejnik

 Działalność orkiestry, podobnie jak i straży ogniowej przerwała II wojna światowa. Wielu członków orkiestry, m.in. Hadrysiowie byli poza krajem. W 1947 powrócił Józef, któremu marzyła się reaktywacja orkiestry. Pozostali zamieszkali w Legnicy, Bydgoszczy, jeden na Śląsku. Reaktywacja orkiestry nastąpiła w 1955 roku. Zespół liczył 19 muzyków. Grali w niej częściowo byli muzycy, częściowo nowi – Józef Korczewski (syn Władysława), Józef Korczewski (siostrzeniec braci Hadrysiów), Franciszek Młynarczyk, Jan Tabaka … . W roku 1956 w zespole grali:Jerzy Belka, Edward Olejnik, Leon Fertała, Władysław Gierak, Franciszek Młynarczyk, Edward Młynarczyk, Zdzisław Szaniec, Stanisław Olejnik , Wojciech Szaniec (syn Piotra), Edward Korczewski, Jerzy Pietras, Bronisław Głąbski, Kazimierz Korczewski, Stanisław Jamik, Jerzy Słonina, Jerzy Antończyk.

 Przyszły kolejne lata posuchy, kiedy zespół liczył tylko 9 osób. Były to lata 90. XX wieku. Kolejna reaktywacja to początek XXI wieku, rok 2003. Nowa orkiestra to wyraz determinacji mieszkańców Ożarowa i Grzegorza Majtyki (obecnie puzonista), którzy przekonali ówczesnego wójta Zygmunta Pawlaka co do zasadności odbudowy orkiestry strażackiej w Ożarowie, zwłaszcza, że zachowały się instrumenty po starym składzie (przechowywane u Wojciecha Szańca i Henryka Młynarczyka). Kapelmistrzem  został Józef Rybski z Dzietrzkowic. Dzięki jego zaangażowaniu gramy do dziś, mówią, choć już pod kierunkiem Tomasza Majtyki. Dzisiejszy zespół, prawie w całości amatorski jest zespołem bardzo młodym (nawet dzieci z 3  klasy szkoły podstawowej), ale bardzo zaangażowanym.

Uroczysty przemarsz spod Dębu Wolności do kościoła Marii Magdaleny

Uroczysty przemarsz spod Dębu Wolności do kościoła Marii Magdaleny

Orkiestra z Ożarowa

Orkiestra z Ożarowa

Byli członkowie Orkiestry Dętej w Ożarowie i władze samorządowe

Byli członkowie Orkiestry Dętej w Ożarowie i władze samorządowe

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 3 lipca. Uświetnili je swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, brygadier Waldemar Brząkała – komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu, ks. proboszcz Sławomir Kandziora, ks. Paweł Kostrzewa, nasz rodak pracujący w diecezji kaliskiej,  poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek straży pożarnych z Gminy Mokrsko,poczty sztandarowe KGW z Gminy Mokrsko, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie oraz Orkiestra Dęta ze Skomlina i Orkiestra Cementowni „Warta”. Gośćmi szczególniymi byli dawni członkowie orkiestry oraz ostatni dyrygent Józef Rybski z Dzietrzkowic. Z dawnych, żyjących członków orkiestry, grających także w latach 60. XX wieku, odliczyli się: Wojciech Szaniec, Edward Olejnik, Henryk Młynarczyk, Bronisław Nowak, Janusz Nowak, Wiesław Urbaniak, Krzysztof Belka, Jerzy Pietras, Edward Mateusiak, Stanisław Młynek, (…) Panek.

Od lewej ks. Paweł Kostrzewa, ks. Sławomir Kandziora, wójt Tomasz Kącki, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, brygadier Waldemar Brząkała, wicestarosta Marek Kieler

Od lewej ks. Paweł Kostrzewa, ks. Sławomir Kandziora, wójt Tomasz Kącki, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, brygadier Waldemar Brząkała, wicestarosta Marek Kieler

Orkiestra Dęta z Ożarowa z kapelmistrzem Tomaszem Majtyką

Orkiestra Dęta z Ożarowa z kapelmistrzem Tomaszem Majtyką

Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej z Ożarowa, dyryguje Tomasz Majtyka

Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej z Ożarowa, dyryguje Tomasz Majtyka

Obchody jubileuszu rozpoczęły się pod „Dębem Wolności”. Spod tego symbolu patriotyzmu i materialnego znaku radości Ożarowian z odzyskanej  w 1918 roku wolności, połączone orkiestry i poczty sztandarowe przemaszerowały do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę św. Eucharystię tę przeżywano nie tylko jubileuszowo. W tym dniu parafianie żegnali swojego proboszcza, który został skierowany do parafii Pątnów i cieszyli się z obecności ks. Pawła Kostrzewy, który wspólnie z nimi chciał świętować tak zacny jubileusz i wspólnie podziękować ks. Sławomirowi za czternaście lat posługi w parafii, w ubiegłym roku świętującej jubileusz 575 lat istnienia.

Ewangelia o powołaniu 12. Apostołów i rozesłaniu 72. innych misjonarzy do ówczesnych krajów stała się podstawą refleksji na temat powołania każdego z nas do roli misjonarza. Powołani zostali też zapewne pierwsi członkowie ożarowskiej orkiestry, która była potrzebna do ubogacania liturgii w kościele, do uświetniania uroczystości państwowych i parafialnych, do krzewienia kultury. Rożne były losy jubilatki, wielu jej członków już na wiecznej warcie… Dobry zaczyn przynosi jednak owoce. Widać to teraz, kiedy Ożarów szczyci się odmłodzoną orkiestrą pod batutą Tomasza Majtyki.

Zainteresowani kolejami losu ożarowskiej orkiestry, tej dawnej, w tonacji czarno – białej i tej nowej już w tonacji barwnej, mogli popatrzyć na zdjęcia zamieszczone na wystawie fotograficznej przygotowanej przez Jacka Kujawiaka i wysłuchać wspomnień przygotowanych przez panią Irenę Wydmuch.

Ważną częścią uroczystości jubileuszowych był występ Orkiestry Dętej z Ożarowa, Orkiestry Dętej ze Skomlina i koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Cementowni „Warta”.

Orkiestra Dęta w Ożarowie rozpoczyna nowe stulecie historii. Cieszy, że do odmłodzonej orkiestry garnie się wielu młodych ludzi. Być może to zasługa Kapelmistrza, którym od 2008 roku jest Tomasz Majtyka, absolwent szkoły muzycznej w Łodzi.