Odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny w Ożarowie

Odpust parafialny jest dorocznym świętem obchodzonym w dniu patrona miejscowego kościoła i parafii. Zdarza się, że parafia obchodzi nawet dwa i trzy odpusty, jeżeli takie zostały jej przypisane. W czasie odpustu parafialnego uczestnicy mogą uzyskać odpust zupełny. Odpusty, przeważnie świętowane w małych miasteczkach i wsiach, oprócz charakteru sakralnego, mają charakter święta ludowego. Parafii i kościołowi w Ożarowie od wieków patronuje Maria Magdalena (parafia powstała w 1440 r.), święta, która pierwsza zobaczyła Jezusa Zmartwychwstałego i pierwsza tę radosną wieść zaniosła Apostołom. Dziś nazywana jest Apostołką Apostołów.

Tegoroczny odpust w Ożarowie połączony był z instalacją nowego proboszcza, a został nim, powołany 1 lipca, dekretem ks. abpa Wacława Depo, ks. Sylwester Rasztar, dotychczasowy wikariusz w parafii św. Mikołaja w Truskolasach, o czym poinformował ks. Witold Bil – dziekan Dekanatu Mokrsko.

Przed uroczystą Sumą do kościoła przybywają poczty sztandarowe

Przed uroczystą Sumą do kościoła przybywają poczty sztandarowe

Parafianie witają nowego proboszcza

Parafianie witają nowego proboszcza

Droga ks. Sylwestra do Ożarowa trwała 16 lat, bo tyle lat jest kapłanem. O tym gdzie pracował przypomniała obecność ks. prałata Mariana Stochniałka, proboszcza parafii kolegiackiej w Wieluniu (II po Osjakowie miejsca posługiwania duszpasterskiego ks. Sylwestra), obecność byłego proboszcza z parafii Marii Magdaleny w Działoszynie i proboszcza z Truskolasów. Nie jest przypadkiem, że na drodze kapłańskiej ks. Sylwestra była parafia Marii Magdaleny w Działoszynie, gdyż w tej parafii posługiwał ciągle w Ożarowie pamiętany ks. Jan Szyca, długoletni proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie (1937 – 1984).

Splendoru uroczystości odpustowej dodała obecność młodych pielgrzymów z Kanady i Rosji przybyłych na XXXI Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, obecność przedstawicieli władz gminnych, dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, pocztów sztandarowych OSP i KGW oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, ubogacającej liturgię Mszy św. Orkiestry Dętej z Ożarowa i chóru parafialnego pod kierunkiem Bogdana Wesołego, a przede wszystkim obecność wielu księży, przedstawicielek sióstr Antoninek i Bernardynek z Wielunia, przyjaciół ks. Sylwestra z Wielunia, Truskolasów oraz najbliższej rodziny.

Uroczystą Eucharystię poprzedziło procesyjne wprowadzenie nowego proboszcza do kościoła, odczytanie dekretu nominacyjnego przez ks. dziekana, osobiste wyznanie wiary ks. Sylwestra z ręką na księdze Pisma Świętego oraz złożenie podpisu pod nominacją i uroczyste przyjęcie księdza przez parafian, co zmaterializowało się w bukiecie kwiatów i bochnie chleba złożonym na ołtarzu.

Nowy proboszcz Sylwester Rasztar składa osobiste wyznanie wiary

Nowy proboszcz Sylwester Rasztar składa osobiste wyznanie wiary

Homilię, nawiązującą do słów Ewangelii i trwającego Roku Miłosierdzia wygłosił ks. prałat Marian Stochniałek. Ukazując sylwetkę świętej Marii Magdaleny, mówił o Miłosierdziu Bożym i jego Apostołce, siostrze Faustynie, której Jezus w jednym z objawień powiedział, że nie pamięta człowiekowi grzechów wyznanych w sakramencie pokuty. Tak samo zapomniane zostały grzechy Marii Magdalenie i jej droga do wieczności stała się prosta. Nasza droga też taka może być. Mamy przecież Eucharystię, obraz Jezusa Miłosiernego i Koronkę do Miłosierdzia Bożego – dwa naczynia, z których możemy czerpać do woli. Mamy też zapewnienie Jezusa, że kto modli się Koronką do Miłosierdzia Bożego, w chwili największej próby, jaką jest śmierć, nie zostanie sam…

Uroczystości odpustowe zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem i radosne Te Deum… połączone z błogosławieństwem.

Procesja na zakończenie Sumy Odpustowej

Procesja na zakończenie Sumy Odpustowej

Asysta procesyjna

Asysta procesyjna

Przy Najświętszym Sakramencie członkowie OSP Ożarów, dalej chór parafialny i wierni

Przy Najświętszym Sakramencie członkowie OSP Ożarów, dalej chór parafialny i wierni

W procesji bierze udział Orkiestra Dęta z Ożarowa

W procesji bierze udział Orkiestra Dęta z Ożarowa

W procesji młodzi pielgrzymi z Kanady i Rosji przybyli na ŚDM Kraków 2016

W procesji młodzi pielgrzymi z Kanady i Rosji przybyli na ŚDM Kraków 2016

W procesji młodzi pielgrzymi z Kanady i Rosji przybyli na ŚDM Kraków 2016

W procesji młodzi pielgrzymi z Kanady i Rosji przybyli na ŚDM Kraków 2016

Parafia Ożarów rozpoczęła nowy etap swojej historii, którą tworzyć będą parafianie i nowy ks. proboszcz. Jaka to będzie historia? Słuchając słów przedstawicielki parafii witającej księdza Sylwestra, odniosło się wrażenie, że będzie piękna. Pierwsze oznaki współpracy: przygotowanie kościoła, placu przy kościele i plebanii na uroczystości odpustowe oraz agapy dla młodzieży z Rosji i Kanady i wszystkich gości przez Koło Gospodyń Wiejskich w sali OSP o tym świadczą.