XXXI Światowe Dni Młodzieży w Wieluniu

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych z Ojcem Świętym. Zainicjował je święty dziś Jan Paweł II, za ich początek uznaje się rok 1984 i przekazanie młodym Krzyża Roku Świętego oraz zaproszenie ich do Rzymu na rok 1985. Od tego momentu spotkania odbywają się cyklicznie, co 2-3 lata w międzynarodowej wspólnocie, w wybranym przez papieża miejscu.

W Polsce, w Częstochowie  od 10 do 15 sierpnia 1991 odbywały się VI Światowe Dni Młodzieży. W tym roku, po 25 latach, młodzież spotyka się ponownie w naszym kraju, tym razem w Krakowie (26-31 lipca), gdzie odbywać się będą Wydarzenia Centralne XXXI Światowych Dni Młodzieży. Główne uroczystości poprzedziły spotkania we wszystkich diecezjach kraju. Dla pielgrzymów zdążających do Krakowa przez Wieluń czas spotkań związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży rozpoczął się rano 21 lipca. Wieluń oczekiwał pielgrzymów z Dominikany, Polinezji Francuskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Szwecji, Meksyku i Szkocji. Przyjazd planowany na 20 lipca wieczorem z przyczyn obiektywnych ( odprawa celna w Monachium) uległ opóźnieniu. Przywitanie pielgrzymów oraz spotkanie z goszczącymi ich rodzinami odbyło się na Placu Legionów rano 21 lipca. Symbolem polskiej gościnności były przygotowane chlebki. Nadal czekano na pielgrzymów z Dominikany, którzy jak się okazało jechali do Wielunia przez Pragę, Zawiercie,  nie dojechali także pielgrzymi do Osjakowa. Według ostatniej wiadomości mieli dotrzeć w niedzielę 24 lipca.

Rozpoczął się  Czas Miłosierdzia. O godzinie 10.00 wolontariusze z księdzem Piotrem Kamińskim, w obecności Pawła Okrasy – Burmistrza Wielunia, posadzili trzy dęby w parku im. Żwirki i Wigury oraz wkopali tablicę upamiętniającą Światowe Dni Młodzieży w Wieluniu.

Wolontariusze ŚDM sadzą pamiątkowe dęby w parku im. Żwirki i Wigury

Wolontariusze ŚDM sadzą pamiątkowe dęby w parku im. Żwirki i Wigury

Ksiądz Piotr i wolontariusze z parafii św. Józefa opiekowali się grupą szwedzką. Pomocą pielgrzymom służyli także wolontariusze z parafii Biała i Czarnożyły. Pielgrzymi otrzymali jednokolorowe apaszki, mapki z ulotkami i ruszyli z wolontariuszami odkrywać Wieluń. Odwiedzili Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Basztę Męczarnia (część wystawiennicza MZW),  Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, gdzie zaprezentował się ubrany w regionalne stroje wieluńskie zespół Czeremcha z Filii Bibliotecznej w Rudzie. Zwiedzanie tych miejsc odbywało się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. W międzyczasie, w wieluńskiej kolegiacie odbyła się projekcja filmu Wieluń 4.40.

Pielgrzymi ze Szwecji w baszcie Męczarnia

Pielgrzymi ze Szwecji w baszcie Męczarnia

 

Pielgrzymi z Kanady, Korei i Rosji w M i GBP

Pielgrzymi z Kanady, Korei i Rosji w M i GBP

Szczególną częścią I Dnia Światowych Dni Młodzieży w Wieluniu była Msza św. w kolegiacie, przed którą młodzież gromadziła się przy pomniku Jana Pawła II. Po mszy nastąpiła godzina uwielbienia prowadzona przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Wcześniej Zespół ubogacał liturgię Mszy św. na której obecni byli mieszkańcy Wielunia i pielgrzymi z Korei goszczeni przez parafię św. Piotra w Okowach w miejscowości Biała. Teksty pieśni tłumaczone na język angielski widniały na ekranie.

Wspólna modlitwa w kolegiacie wieluńskiej

Wspólna modlitwa w kolegiacie wieluńskiej

Wstępem do wygłoszonej przez ks. Tomasza Podlewskiego, tłumaczonej na język angielski homilii stała się Ewangelia o uleczeniu chorych na duszy i o nawróceniu. Ksiądz Tomasz przypomniał hasło XXXI Światowych Dni Młodzieży – Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią – i wyjaśnił, co tak naprawdę znaczy nawrócenie i Miłosierdzie Boże. Zakończył słowami: „Tylko dzięki Bożemu Miłosierdziu możesz się nawrócić, bo Boże Miłosierdzie to przebaczenie, nie potępienie.”

Po Eucharystii rozpoczął się wspólny śpiew i adoracja Najświętszego Sakramentu.  Przybyli także wyczekiwani pielgrzymi z Dominikany.

22 lipca – Piątkowy Dzień Miłosierdzia.  Od godzin porannych trwały zabawy na Placu Legionów. Bawili się wolontariusze, pielgrzymi z Dominikany, Szwecji i Kanady. Tu też odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi, podczas którego każdy z pielgrzymów otrzymał pamiątkowy pakiet. Później była wspólna modlitwa w kolegiacie i obiad na placu przy kolegiacie. Piątkowy Dzień Miłosierdzia zakończył się Wieczorem Miłosierdzia na wieluńskim stadionie.

Zabawa na Placu Legionów

Zabawa na Placu Legionów

Wspólna zabawa na Placu Legionów

Wspólna zabawa na Placu Legionów

 

Międzynarodowe spotkanie na wieluńskim stadionie

Międzynarodowe spotkanie na wieluńskim stadionie

Radość na stadionie

Radość na stadionie

Modlitwę prowadzi wspólnota Przymierze Rodzin Mamre

Modlitwę prowadzi wspólnota Przymierze Rodzin Mamre

Wieczór poprowadziła wspólnota Przymierze Rodzin Mamre. Modlitwy i śpiewy odbywały się w języku polskim i angielskim. Przewodniczyli im ks. Grzegorz Paszteliniec i ks. Michał Pabiańczyk. Każdy z pielgrzymów otrzymał Song Book, anglojęzyczną wersję modlitewnego czuwania. Tłumaczona na język angielski była także homilia ks. Grzegorza Pasztelińca. Jej myśl przewodnia: Pan Jezus nie pyta czy przestałeś grzeszyć, ale pyta czy zacząłeś kochać, bo On kocha cię takim, jakim jesteś …

Wzruszający był moment, kiedy pielgrzymi z poszczególnych krajów zostali wezwani przed scenę do wysłuchania rozważań tajemnicy Boga Ojca. Na scenie byli wszyscy towarzyszący młodzieży kapłani, którzy na koniec udzielili obecnym kapłańskiego błogosławieństwa. Jeszcze jeden wspólny taniec, odśpiewanie hymnu Błogosławieni miłosierni i Apelu Jasnogórskiego. Kolejny dzień przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem przeszedł do historii.

W sobotę wszyscy goszczący u nas pielgrzymi udali się do Częstochowy na Dzień Jedności.  Wraz z nimi wyjechała młodzież wieluńska z księżmi Piotrem Kamińskim, Tomaszem Podlewskim i Konradem Cyganem – głównym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży w Wieluńskim Regionie Duszpasterskim. Pielgrzymkę z Katedry na Jasną Górę prowadziła młodzież z parafii św. Józefa w Wieluniu i młodzież z Praszki. W Częstochowie spotkali się pielgrzymi z całej archidiecezji częstochowskiej. Wszyscy modlili się przed szczytem Jasnej Góry Koronką do Miłosierdzia Bożego, wzięli udział we Mszy św. celebrowanej przez ks. abpa Wacława Depo, uczestniczyli w spotkaniu ze wspólnotą Emanuel. Dzień Jedności zakończył Apel Jasnogórski. Po apelu pielgrzymi wrócili do Wielunia.

Niedziela to dla pielgrzymów czas spędzony z goszczącymi ich rodzinami. Wspólnie przeżyta Msza święta w kościołach parafialnych, wspólny obiad i wspólnie spędzone chwile zacieśniły już zrodzone przyjaźnie. Wielu mówiło, że zyskali drugie rodziny.

Pielgrzymi z Dominikany z rodzinami i proboszczem parafii św. Barbary

Pielgrzymi z Dominikany z rodzinami i proboszczem parafii św. Barbary

W Białej dodatkową atrakcją była parafiada. W poniedziałek po Eucharystii młodzież wyruszyła do Krakowa.