Odpowiedź Burmistrza Pawła Okrasy na Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Akulicza

Panie Przewodniczący, na konkretne kroki trzeba jeszcze zaczekać.

Po pierwsze, nie wiemy jak długo potrwa kwarantanna.

Po drugie, nie wiemy jakie będą konkretne propozycje rządu dotyczące przedsiębiorców.

Po trzecie, w obecnej chwili przeprowadzam konsultacje telefoniczne z wieloma przedsiębiorcami jakich działań oczekują i po tych konsultacjach podjęte zastana odpowiednie decyzje. Tych przedsiębiorców, którzy będą potrzebowali pomocy ze strony gminy, nie zostawimy samych sobie. Przypomnę także, ze od kiedy pełnię funkcję burmistrza, nie został podniesiony podatek od nieruchomości i przedsiębiorcy w naszej gminie płacą jedną z najniższych stawek podatku od nieruchomości w Polsce! I najniższy podatek od środków transportu w Polsce!

Po czwarte,  moim zdaniem najbardziej potrzeba przedsiębiorcom nowych zleceń publicznych, stad chcemy przygotować przetargi na budowę hal sportowych i innych inwestycji (budowę mieszkań, być może trzeba będzie wrócić do pomysłu budowy basenu, wykorzystując nowe instrumenty finansowe?), które będą – z jednej strony – kołem ratunkowym, a z drugiej – kołem zamachowym dla naszych przedsiębiorców. I tutaj bardzo liczę na współpracę i zrozumienie ze strony Rady Miejskiej.  Ale tak naprawdę największe instrumenty mają władze centralne, np. w postaci ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne, które pomogą każdemu przedsiębiorcy. Wystarczy sprawdzić jaki koszt w strukturze wydatków firmy stanowi podatek od nieruchomości, a jaki wydatki na ZUS? Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że płatności na rzecz ZUS są w tej chwili ich największą bolączka . W tym obszarze uważam, ze powinien być podjęty przez Radę Miejską apel do rządu o umorzenie płatności składek ZUS od wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do przerwania działalności na skutek epidemii koronawirusa – w formule pracodawca płaci wynagrodzenie dla pracowników, a państwo pokrywa składkę ZUS. Trzeba też mieć świadomość, że dużo małych firm prowadzi działalność w lokalach wynajmowanych, więc podatek od nieruchomości de facto opłacają właściciele lokali a nie ich najemcy. I taka pomoc może trafić nie do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Jeśli chodzi o ograniczenia wydatków na promocję, to radni głosami m.in. przewodniczącego Akulicza ograniczyli na ten rok wydatki o kwotę 90 tys. zł, więc szukanie w tym miejscu jeszcze większych oszczędności wydaje się mocno dyskusyjne. Ale rozważymy tą propozycję, podobnie jak kwestię odwołania lub przełożenia Dni Wielunia. Swoją drogą jestem ciekaw, czy Pan Akulicz nadal podtrzymuje, ze w obecnej sytuacji niezbędna jest budowa w Wieluniu parku linowego?

Po piąte, jeżeli chodzi o zakup sprzętu na rzecz wieluńskiego szpitala, to przypomnę , ze organem prowadzącym szpital jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu i byłoby niestosowne z naszej strony wchodzenie w kompetencje Zarządu Powiatu w politykę zakupową wieluńskiego szpitala.

Przypomnę także, iż wieluński szpital nie jest dedykowany leczeniu chorych na koronawirusa.

Ubolewam również nad tym, że rozmowa na takie tematy odbywa się za pośrednictwem mediów, tym bardziej, że w środę rozmawiałem telefonicznie z panem Przewodniczącym Akuliczem na ten temat i umówiliśmy się na rozmowę dzisiaj późnym popołudniem, by przekazać informacje jakie gmina planuje kroki w tym zakresie. Po to także, by w czasie kryzysu pokazać mieszkańcom wspólne działanie Burmistrza i Rady Miejskiej. Szkoda, ze pan Przewodniczący wybrał inny sposób działania.

Z poważaniem,

Paweł Okrasa

Burmistrz Wielunia

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza