II LO im. Janusza Korczaka w XVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda krew ratuje życie”

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu wzięło udział w  Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda krew ratuje życie”. Turniej ogłosił Prezes PCK Stanisław Krecik. W tym roku jest to już XVII edycja, realizowana od 1 września 2019 do 26 czerwca 2020 r.

W Polsce co minutę potrzebny jest litr krwi. W większości polskich szpitali ciągle jej brakuje a każda kropla jest na wagę złota. Krew jako życiodajny płyn jest potrzebna przy wszelkiego rodzaju schorzeniach, chorobach jak i operacjach. Oddanie krwi to zaledwie kilkanaście minut. W Polsce krew oddaje 31 osób na tysiąc mieszkańców, podczas gdy w Europie Zachodniej współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy.

Zbiórkę krwi w siedzibie II LO w Wieluniu przeprowadzono 10 marca. Na listę chętnych zapisało się około 50 osób, zarówno uczniów placówki jak i nauczycieli i osób zaprzyjaźnionych.  W akcji wzięło udział 30 osób i zebrano ponad 13 litrów. Każdy, kto zdecydował się na jej oddanie otrzymał paczkę czekolady, batony i gadżety.

Konkurs „Młoda krew ratuje życie” przeznaczony dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych ma zachęcić  uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa. Ma też na celu poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz integrację szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych, ponadto wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK oraz utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni.

Źródło: Ewa Misiak – Kocham Wieluń