„Najaktywniejszy czytelnik wakacji”

Czytanie, mówią organizatorzy konkursu, wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć i wyobraźnię, pomaga w pisaniu, poza tym jest tanie. Dlatego, w ramach popularyzacji literatury i zachęcania dzieci i młodzieży do częstego korzystania ze zbiorów Mi GBP w Wieluniu w okresie wakacji, zorganizowany został konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika wakacji”. Konkurs rozpoczął się 25 czerwca, a zakończył 28 sierpnia. Wzięło w nim udział 31 czytelników.  Podsumowanie konkursu odbyło się 29 sierpnia. Wtedy to Komisja Konkursowa w składzie: Anita Kuś – przewodnicząca, Sylwia Mroczek – członek, Marlena Włodarczyk – członek dokonała wnikliwej analizy kart czytelniczych uczestników konkursu i przyznała dwa pierwsze miejsca czytelnikom z punktacją 71, 70 książek; trzy drugie miejsca z punktacją 55, 42, 40 książek oraz 6 trzecich miejsc z punktacją od 39 do 30 wypożyczonych woluminów.

Nagrody książkowe ufundowane przez Księgarnię „Globus” otrzymali w dniu 30 sierpnia (uroczyste zakończenie konkursu): Dominik Miszor, Mateusz Wróblewski (laureaci I miejsca), Apolonia Kędzia, Aleksandra Sputowska, Piotr Ciupa (laureaci II miejsca), Patrycja Szymańska, Michał Jajczak, Sylwia Dudzik, Viktoria Kowalczyk, Grzegorz Łacina, Małgorzata Łacina, Julia Jajczak (laureaci III miejsca). Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom potwierdzający udział w konkursie oraz upominek ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń.

Propagowaniu czytelnictwa pomagał przemarsz kolorowych postaci przez najbliższą okolicę biblioteki z hasłami dotyczącymi czytania książek.