Sesja samorządowców powiatu wieluńskiego

Uroczysta sesja odbyła się 29 sierpnia w Kino – Teatrze Syrena. Otworzył ją i prowadził Krzysztof Owczarek – przewodniczący Rady Powiatu. Sesja z racji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miała wymowę szczególną i wyjątkową. Wyjątkowości dodali jej zaproszeni goście: samorządowcy, 4 stuletnie osoby, mieszkańcy powiatu wieluńskiego, którym harcerze wręczyli biało – czerwone wiązanki kwiatów oraz delegacje miast partnerskich powiatu wieluńskiego z Francji, Niemiec i Hiszpanii

  

Część oficjalna sesji to: wprowadzenie sztandarów, przemówienie Pawła Okrasy – Burmistrza Wielunia i obszerny wykład profesora dra hab. Wojciecha Roszkowskiego zatytułowany „Niemożliwe stało się możliwym – odrodzenie Polski w 1918 roku”, w którym uczestnikom sesji przybliżył historię odzyskania niepodległości i postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, animatora tej niepodległości. W trakcie sesji nie zabrakło również okolicznościowych przemówień wygłoszonych przez Starostę Wieluńskiego Andrzeja Stępnia i przybyłych na uroczystość burmistrzów miast partnerskich powiatu wieluńskiego: Bruno Ficheux z Estaires (Francja) i Kai Hutzenlaub z Ochtrup (Niemcy) oraz przewodniczącego stowarzyszenia przyjaciół Ochtrup Ildefonso Mora Romeroz z Valverde del Camino.

  

W trakcie sesji Starosta Wieluński Andrzej Stępień wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Owczarkiem wręczyli, przyznane przez Radę Powiatu, na podstawie rekomendacji Kapituły Medalu, medale honorowe – “Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”. Wśród uhonorowanych ks. kanonik Jarosław Boral.

Medale otrzymali:

Stefan Bartela
ks. kanonik Jarosław Boral
Jan Janik
Waldemar Kluska,
Wanda Majtyka
Henryk Smolarz
Henryk Wilk
Koło Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach (odebrała w imieniu KGW Urszula Blajer),
Zakład Wielton S.A.

  

  

Uroczystą sesję samorządów z powiatu wieluńskiego uświetniły występy Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, Zespołu „Nadwarcianki” z Konopnicy oraz Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Ożarowa. Wszystkie z nich to wspaniałe wizytówki powiatu wieluńskiego.

  

   

Zdjęcia – Ewa Misiak – Kocham Wieluń