Konkurs plastyczny ” Z książek mądrość chwytaj”

 

Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu promującego czytelnictwo i bibliotekę przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, celami zaś: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, promocja książki i biblioteki, rozwijanie umiejętności plastycznych i prezentowanie talentów. Uczestniczyć w konkursie mogli uczniowie II i III klas gimnazjów powiatu wieluńskiego. Każdy z uczestników miał wykonać jeden plakat formatu A1, A2 lub A3. Plakat musiał być oznaczony godłem złożonym z liter lub liczb. Takie samo godło musiało się znaleźć na zamkniętej kopercie, zawierającej dane autora (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły, telefon kontaktowy).

Anna Macińska, przewodniczaca jury podsumowuje konkurs

Anna Macińska, przewodnicząca jury podsumowuje konkurs

.

Konkurs został ogłoszony w marcu 2016 roku i trwał do 22 kwietnia, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 28 kwietnia. Ogółem wzięło w nim udział 41 uczestników ze szkół gimnazjalnych w Wieluniu, Białej, Skomlinie i Ostrówku. Tyle też było prac konkursowych.

Oceny prac plastycznych dokonało Jury w składzie: Anna Macińska – przewodnicząca, instruktor plastyki w Wieluńskim Domu Kultury, Elena Mirzajewa – członek, artysta plastyk, Anita Kuś – członek, pracownik MiGBP.   Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu prac konkursowych komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce

Dominika Kowalczyk – Gimnazjum w Ostrówku

Sara Urbaniak – Publiczne Gimnazjum SPSK w Wieluniu

Wiktoria Walaszczyk – Gimnazjum w Ostrówku

Weronika Kuźnik – Gimnazjum w Ostrówku

II miejsce

Emilia Skorupa – Gimnazjum w Ostrówku

Natalia Wosińska – Gimnazjum w Białej

Aleksandra Pasieka – Gimnazjum nr 3 w Wieluniu

Julia Lesiak – Gimnazjum nr 3 w Wieluniu

III miejsce

Natalia Szczepańska – Gimnazjum w Ostrówku

Róża Jabłońska – Publiczne Gimnazjum SPSK w Wieluniu

Natalia Wyrembak – Gimnazjum w Skomlinie

Laureatki konkursu Z książek mądrość chwytaj

Laureatki konkursu Z książek mądrość chwytaj

Wyniki konkursu ogłoszono 10 maja br., co wpisało się w trwający Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja).

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe (książka Wyżyna Wieluńska) ufundowane przez Urząd Miejski oraz książkę Mała antologia poezji ziemi wieluńskiej ufundowaną przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieluniu. Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uznania potwierdzający udział w konkursie.

Laureaci, organizatorzy i jury konkursu plastycznego Mądrość z książek chwytaj

Laureaci, organizatorzy i jury konkursu plastycznego Mądrość z książek chwytaj