Konkurs dziecięcych talentów z okazji 110. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza dzieci do udziału w ” Konkursie   dziecięcych talentów”. Konkurs jest organizowany z okazji przypadającej w tym roku 110. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej  i przeznaczony jest dla uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych   z powiatu wieluńskiego. Oto regulamin konkursu:

Podstawowe cele konkursu: pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej, rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni twórczej, aktywne uczestnictwo w kulturze.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie portretu Marii  Konopnickiej. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przesłania tylko jednej pracy w formacie A4. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika.

Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, nr telefonu, adres e-mail

Prace konkursowe należy przesłać do 30 listopada 2020 r. na adres biblioteka.dziecieca.wielun@poczta.fm.

Oceniana będzie pomysłowość, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

Najlepsza praca zostanie nagrodzona i zaprezentowana na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki oraz materiałach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich prac nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją.

Prace nadesłane na konkurs oceni Komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci roweru, ufundowanego przez Firmę ZASADA BIKES. Osobom wyróżnionym przekażemy nagrody książkowe.

O terminie rozstrzygnięcia i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Serdecznie zapraszamy do udziału