Uroczystości wieluńskie w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Główne uroczystości rozpoczęły się o symbolicznej dla Wielunia godzinie 4.40. O tej godzinie, pod dawnym budynkiem Szpitala Wszystkich Świętych, gdzie 1 września pod bombami zginęło 26 chorych i 6 osób z personelu szpitala, zgromadzili się przedstawiciele władz wszystkich szczebli, posłowie, senatorowie, euro posłowie, harcerze, kombatanci, Stowarzyszenie Historyczne „Bataliony Narodowe”, Stowarzyszenie Historyczne „Pokolenie”, mieszkańcy, przedstawiciele Miast Orędowników Pokoju, delegacje z miast partnerskich z Niemiec, Chorwacji, Cypru, ostatni świadkowie wydarzeń, orkiestra wojskowa, żołnierze. Tu też przybyła Sztafeta z Ogniem Pokoju, biegnąca nocą spod opolskiej Nowej Wsi, miejsca skąd startowały samoloty bombardujące Wieluń. Ogień Pokoju przekazano sztafecie z Ostrzeszowa, Sieradza, Burzenina. O godzinie 4.40, podobnie jak pamiętnego 1 września 1939 roku, zawyły syreny, rozległ się warkot samolotów  i odgłosy spadających bomb… Obraz bombardujących samolotów widoczny był na ścianie dawnego szpitala, dziś kolegium nauczycielskiego.

Wieluń o godzinie 4.40

Wieluń o godzinie 4.40

Lot samolotów z lotniska trwał niecałe 30 minut. Po 30 minutach od startu, na bezbronny Wieluń spadły pierwsze bomby. W gruzach legł szpital, część wieluńskiej fary, synagoga i zginęli zaskoczeni w czasie snu ludzie… Rozpoczęła się tragedia miasta i mieszkańców, rozpoczęła się trwająca długie 6 lat II wojna światowa.

Fragment widowiska "Wrześniowy świt"

Fragment widowiska „Wrześniowy świt”

Tragedię mieszkańców w pełnym ekspresji widowisku „Wrześniowy świt” (ruch i muzyka, biel i czerwień) w reżyserii Elżbiety Kalińskiej, odtworzyła młodzież szkół wieluńskich. Przypomniały ją także: otwarta w przeddzień wystawa „Wieluń miastem pokoju i pojednania” w Muzeum Ziemi Wieluńskiej,

Fragment wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Fragment wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

list od Prezesa Rady Ministrów, pani Beaty Szydło, odczytany przez obecnego na wieluńskich uroczystościach Piotra Glińskiego –wicepremiera, ministra Kultury, słowa Pawła Okrasy – burmistrza Wielunia i Andrzeja Stępnia – starosty wieluńskiego oraz Apel Poległych.

Widocznym wyrazem hołdu dla wszystkich, którzy oddali lub stracili swoje życie w czasie II wojny światowej były biało – czerwone kwiaty złożone pod pomnikiem upamiętniającym tragedię Szpitala Wszystkich Świętych.

Kwiaty od duchowieństwa ziemi wieluńskiej

Kwiaty od duchowieństwa ziemi wieluńskiej

Kwiaty składają przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju

Kwiaty składają przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju

Wyrazem pamięci są kwiaty

Wyrazem pamięci są kwiaty

Elementem kończącym poranne uroczystości było odsłonięcie postumentu wykonanego przez wieluńską artystkę Marzenę Uryszek, przedstawiającego centrum dawnego Wielunia. Jest to replika mapy Wielunia, przedstawiona w postaci płaskorzeźby na półkuli z brązu, z zaznaczonymi ulicami, kościołami i innymi budynkami użyteczności publicznej. Odczytać ją będą mogli także ludzie niewidomi, dodała artystka.

Odsłonięcie postumentu z repliką mapy centrum Wielunia

Odsłonięcie postumentu z repliką mapy centrum Wielunia

Uroczystości przedpołudniowe to jeszcze spotkanie kombatantów i świadków z władzami miasta i powiatu w Wieluńskim Domu Kultury oraz Powiatowa inauguracja Roku szkolnego 2016/2017 w Sali Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Kulminacyjną częścią obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej była popołudniowa Msza Święta na odrestaurowanych fundamentach wieluńskiej fary, celebrowana przez ks. abpa Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego. Przed  Eucharystią Adam Kwiatkowski, szef kancelarii prezydenta odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. W liście pan Prezydent napisał m.in.: „Nie możemy zapomnieć o żadnej krzywdzie jaka dotknęła naszych rodaków. Ta pamięć jest  naszą powinnością. Wieczna pamięć ofiarom ziemi wieluńskiej”.

Eucharystia na odrestaurowanych fundamentach fary

Eucharystia na odrestaurowanych fundamentach fary

Homilię nawiązującą do przeczytanych tekstów – fragment I Listu św. Pawła do Koryntian o zachęcie do jedności oraz Ewangelii o cudownym połowie ryb i powołaniu pierwszych uczniów wygłosił Celebrans, ks. abp Wacław Depo. Mówił On do zgromadzonych o konieczności budowania prawdy w oparciu o jedność i o pamięci, która jest wiernością, o miłości, która umie przebaczyć w imię budowania wspólnej przyszłości. Tu przywołane zostały słowa poety Kazimierza Węgrzyna:
Codziennie proszę Boga o pamięć tak rozległą, by w niej zmieścić każdą radość, nadzieję, zapomniany grób. Bo nie ma takiej racji stanu czy siły, wobec której moje serce musiałoby milczeć. Wiara każe każdy krwawy dzień historii włączyć do codziennych pacierzy. Daj mi pamięć, która jest wiernością.

Symbolem dobrej pamięci w Wieluniu, kontynuował, jest Krzyż postawiony na odrestaurowanych fundamentach dawnego kościoła św. Michała Archanioła, zniszczonego przez nienawiść, w czasie bombardowania Wielunia. Kończąc, przypomniał słowa ojca św. Franciszka poświęcone Matce Bożej Częstochowskiej, wypowiedziane na Jasnej Górze, a wskazujące na Nią, jako orędowniczkę spraw naszej Ojczyzny u Bożego tronu.

Po Eucharystii ks. abp i duchowieństwo oraz pozostałe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą tragedię Wielunia i jego mieszkańców w dniu 1 września 1939 roku, po czym wszyscy udali się na „Wieluńską Golgotę” gdzie ks. abp Wacław Depo poświęcił nowo dodane tablice upamiętniające ofiary II wojny światowej. Krótkie historie ich życia przedstawił Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem tragedii Wielunia

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem tragedii Wielunia

Przy "Golgocie Wieluńskiej"

Przy „Golgocie Wieluńskiej”

Arcybiskup Wacław Depo święci nowe tablice na "Golgocie Wieluńskiej"

Arcybiskup Wacław Depo święci nowe tablice na „Golgocie Wieluńskiej”

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Wieluniu zakończył wieczorny koncert żydowskiego chóru „Clil” z Łodzi i protestanckiego chóru „Concordia” ze Zgierza, prowadzonych przez Magdalenę Szymańską oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Połączone chóry "Clil" i "Concordia" pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej

Połączone chóry „Clil” i „Concordia” pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej