„Kolorowy Wieluń”

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, w ramach wakacyjnych czwartków, zorganizowało w muzeum warsztaty zatytułowane „Kolorowy Wieluń”. Początek zajęć to wspólne oglądanie wystawy „735 zabytków na 735-lecie Wielunia” i krótkie historie niektórych budynków w mieście opowiedziane przez prowadzącą zajęcia Magdalenę Kopańską, pracownika działu edukacyjno – promocyjnego muzeum.  W tej części mali uczestnicy zajęć poznali materiały, z których budowano wówczas kamienice, co przydało się w drugiej części warsztatów, jaką były zajęcia plastyczne.

                                     

Podczas części plastycznej dzieci własnoręcznie kolorowały rycinę XVII-wiecznej panoramy Wielunia. Robiły to niecodzienną  techniką: najpierw kolorowały przy pomocy kredy sól,  a następnie tą kolorową solą wyklejały ryciny Wielunia.

                                    

Wszystkie wakacyjne zajęcia muzealne, mówiła Magdalena Kopańska, mają na celu naukę przez zabawę. Przybliżają historię Wielunia. Temu samemu celowi służyły warsztaty „Kolorowy Wieluń” w czasie których  chcieliśmy zachęcić dzieci do tego by zastanawiały się nad historią mijanych kamienic, nad tym, z czego zostały zbudowane, kto w nich bywał ….

                                   

Warsztaty „Kolorowy Wieluń” to zajęcia typowo plastyczne. Dzieci, pracując na  siedemnastowiecznej rycinie Wielunia,  rozwijały kreatywność, same dobierały kolory, myślały, z czego Wieluń był zbudowany. Kreatywność dzieci była zaskakująca. Podczas zajęć wykazały się niezwykłą, wychodzącą poza standardowe ramy, pomysłowością w uzyskiwaniu gamy kolorów i olbrzymią cierpliwością, co zaowocowało pięknymi panoramami Wielunia.

                                  

Zdjęcia – Ewa Misiak- Kocham Wieluń