Święto Wojska Polskiego w Wieluniu

Jak każe tradycja miasta Wielunia, w święto Wniebowzięcia NMP, w kościele św. Józefa spotkali się przedstawiciele władz samorządowych z pocztami sztandarowymi, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Wojska Polskiego, Kombatantów RP, kombatanci i wszyscy czciciele Matki Bożej, wielu z bukietami kwiatów i ziół, by uroczystą Eucharystią uczcić Jej Wniebowzięcie oraz podziękować za 100 lat polskiej niepodległości, w które wpisała się także Bitwa Warszawska z 15 sierpnia 1920 roku, dziś Święto Wojska Polskiego. Mszę św. we wszystkich tych intencjach odprawił ks. Sławomir Berdys, wikariusz parafii św. Józefa. On też wygłosił homilię. Nawiązując do Ewangelii wg św. Łukasza o Nawiedzeniu św. Elżbiety mówił o mądrych wyborach, których dokonujemy, jak mówi Księga Koheleta, w czasie zasiewu i wzrastania, a których owoce zbieramy w czasie żniw. Symbolem dobrych wyborów i dojrzałości Maryi w relacji z Bogiem są bukiety ziół, kwiatów, zbóż i traw. Bukiety mają być też naszym naręczem dobrych uczynków, które Maryja zaniesie przed Boży tron. W czasie, kiedy zaprzecza się istnieniu Boga, kiedy podkopuje się korzenie wiary chrześcijańskiej, kiedy nie ceni się człowieka, kiedy hołduje się temu, co płytkie i łatwe, ale szybko przemijające, zwróćmy oczy na Maryję, wzór do naśladowania. Maryi zaufali nasi wielcy Polacy. Dzięki ich wierze i zaufaniu oraz wierności Ewangelii odzyskaliśmy wolność. Dziękujemy tym wszystkim, którzy tą wolność, nawet za cenę życia dla nas wywalczyli  i  tym, którzy dziś na straży tej naszej trudnej wolności stoją.

           

          

Po poświęceniu przyniesionych bukietów i uroczystym odśpiewaniu Boże coś Polskę uczestnicy Mszy św. dziękczynnej przemaszerowali pod tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu i wielunianom, którzy polegli w wojnie 1920 roku, by złożyć wiązanki biało – czerwonych kwiatów, symbol naszej wdzięczności.