Jubileusz ks.profesora dr hab. Jana Związka

Zbliżająca się 80. rocznica urodzin ks. profesora dr hab. Jana Związka ( ur.6 XII 1937 we wsi Młynki w gminie Mierzyce) zgromadziła 1 grudnia w kościele p.w. św. Mikołaja u sióstr Bernardynek w Wieluniu przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, członków Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego z profesorem Tadeuszem Olejnikiem, kapłanów wieluńskich – księdza seniora Mariana Stochniałka, księdza prałata Mariana Mermera, księdza Andrzeja Walaszczyka – kapelana Sióstr Bernardynek, kilku wychowanków księdza profesora z ks. prof. Sławomirem Zabraniakiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wszyscy oni, wspólnie z jubilatem, celebrowali uroczystą Eucharystię w Jego intencji. Liturgię swoim śpiewem ubogacały siostry Bernardynki i chór z parafii św. Józefa pod kierunkiem organisty Szymona Blajera.

Laudację profesora, Honorowego Członka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, wygłosił prof. Tadeusz Olejnik, podkreślając Jego wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz ścisły związek z ziemią wieluńską nie tylko przez miejsce urodzenia, ale także przez zainteresowanie dziejami Kościoła tego regionu, co przełożyło się na liczne publikacje zamieszczane w kolejnych „Rocznikach Wieluńskich”, artykuły w monografiach gmin powiatu wieluńskiego, udział w opracowaniu monografii sióstr Bernardynek, wieluńskiej fary…

Sam jubilat w słowie skierowanym do uczestników Eucharystii wspomniał swoje trudne okupacyjne dzieciństwo, rolę babci, czcicielki Matki Bożej Częstochowskiej, w ukształtowaniu kapłańskiego powołania i swoją chęć służenia ojczyźnie. Tu nawiązanie do mnichów benedyktyńskich, wędrujących z kupcami najważniejszym wtedy szlakiem handlowym Wrocław – Kijów, przechodzącym przez ziemię wieluńską, zostawiających swoje ślady w postaci kaplic pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, św. Lamberta, św. Leonarda. Tu także odwołanie do książki profesora UŁ Janusza Hereźniaka „Mocarze czasu” poświęconej pomnikowym drzewom i ich znaczeniu w zurbanizowanym i zindustrializowanym świecie. To w ich koronach, mówił, przetrwały zawieszone krzyżyki, obrazki z wizerunkiem Matki Bożej – znaki wiary naszego ludu, tak z nimi zrośnięte, że stały się jednością i dokumentem wiary naszych przodków, żyjących w zgodzie z przyrodą i jej Stwórcą. Znakiem wiary naszych przodków, dodał, pozostał także fragment murów sprzed 1106 roku w rudzkiej świątyni p.w. Św. Wojciecha.

Życie profesora, jego służba sakralna, praca naukowo – badawcza, praca dydaktyczna są przykładem takiej jedności. Nigdy nie czynił tego, co nie byłoby zgodne z nauką kościoła, podkreślił ks. Marian Mermer, dziekan Wieluńskiego Regionu Duszpasterskiego.

 Wierność sobie i swojemu powołaniu, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość, skromność i prostota to cechy człowieka przez duże „C”, cechy zauważone i nagrodzone wspaniałymi wpisami w okazałe księgi pamiątkowe, licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Nagrodą im. Franciszka Skowyry za pracę poświęconą dziejom posługi duszpasterskiej wśród polskich emigrantów (1992), Nagrodą im. Karola Miarki (2002) przyznaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Dostojnemu jubilatowi życzono wiele zdrowia, opieki Matki Bożej, by nadal mógł służyć Bogu i ludziom postawionym na swojej drodze.