„Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią”

Od trzech lat Gmina Mokrsko uczestniczy w projektach pro ekologicznych dofinansowanych przez WFOŚiGW w Łodzi. Projekt zrealizowany w 2015 r. nosił tytuł „Eko – Mokrsko. Daj śmieciom kosza”. Efektem finalnym była publikacja „Wspieram recykling. Mini Przewodnik”. Tegoroczny projekt nosił nazwę „Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią” i poświęcony był walce z emisją pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. W ramach projektu uczestnicy podejmowali szereg działań: przygotowano cykl audycji (będą emitowane w RZW), poradnik „Emisja pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska”, zakupiono pomoce dydaktyczne dla świetlic działających w gminie Mokrsko i dla Domu Samopomocy Społecznej w Mokrsku, przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych poświęconych zagrożeniom i ochronie środowiska, odbyto wycieczki do Łodzi i Bełchatowa, zorganizowano konkurs plakatowy dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Stop emisji i zanieczyszczaniu środowiska”, przeprowadzono gry terenowe o tematyce historycznej i przyrodniczej. Wszystkie te działania podsumowano 3 grudnia. Impreza kończąca projekt odbyła się w Domu Ludowo – Strażackim w Ożarowie. Poprowadziła ją Alina Frejusz z RZW.

Zasadniczą częścią spotkania był konkurs „ Eko – wybieg”, czyli pokaz mody ekologicznej. Pokaz odbywał się w kategorii indywidualnej i grupowej. W pierwszej kategorii wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół z Gminy Mokrsko
(Krzyworzeka, Ożarów, Mokrsko, Zmyślona), z Ostrówka, Rudlic, Woli Rudlickiej, Bolkowa, Rychłocic, Nietuszyny, Naramic, Szynkielowa, Skrzynna, Gwizdałek, Okalewa, Wierzbia, Niemierzyna, łącznie 30 prezenterów i prezenterek.  W kategorii zespoły zaprezentowały się: Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa, zespół ze świetlicy w Chotowie i grupa pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku. Całość imprezy koordynowali Natalia Zwierz i Paweł Antoniewicz.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Tomasz Kącki – wójt Gminy Mokrsko, Gabriel Wyględacz – prezes RZW, Sonia Dubas – studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Dariusz Dudzik – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Gminy Mokrsko, Łukasz Wolny – podinspektor ds. rolnictwa i gospodarowania nieruchomościami.

Cały czas było czynne stoisko z ozdobami świątecznymi, przygotowanymi przez dzieci ze szkoły w Ożarowie.

W trakcie obrad jury, uczestnicy spotkania wysłuchali multimedialnej prelekcji Pawła Antoniewicza – podinspektora ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych – o emisji pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska.

Jury w konkursie „Eko – wybieg” w kategorii indywidualnej przyznało 5 wyróżnień i 3 miejsca punktowane. Miejsce I przyznano Julii Kłos z Szynkielowa, II Kindze Kolanek z Szynkielowa ( prezentowała suknię ślubną), III Aleksandrze Jackson – Cole z Niemierzyna; w kategorii zespoły I miejsce zdobyli pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku (prezentacja mało znanego kraju Djibouti), II zespół ze świetlicy w Chotowie, III Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa.

O wyróżnieniach i punktowanych miejscach zadecydowały: zgodność prezentowanego stroju z ideą i celem projektu, estetyka wykonania, pomysłowość i sposób prezentacji.

Podsumowując wydarzenie, wójt Tomasz Kącki powiedział – impreza w przyszłym roku ma szansę stać się imprezą ogólnopolską, patrząc na to, jaki zasięg miała w tym roku …