Sesja naukowa „Wieluń w czasach Jagiellonów”

Konferencja naukowa Wieluń w czasach Jagiellonów odbyła się 1 grudnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej i była kontynuacją czerwcowej konferencji Wieluń w czasach Piastów. Obydwie konferencje stały się wspaniałym przyczynkiem i uzupełnieniem tego wszystkiego, co już o średniowiecznym Wieluniu wiadomo, co zostało zapisane w monografii Wielunia.  W programie konferencji znalazły się następujące tematy: Rządy księcia Władysława Opolczyka w Wieluniu i ziemi wieluńskiej 1370-1391 (prof. dr hab. Jerzy Sperka z Uniwersytetu Śląskiego), Na drodze ku wielkości. Władysław II Jagiełło i Królestwo Polskie za jego panowania 1386-1434 (dr hab. Lidia Korczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego), Katarzyna Habsburżanka na wieluńskim zamku w 1566 r.
( dr hab. Tadeusz Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego), Szlachta w Wieluniu w czasach jagiellońskich (prof. dr hab. Tadeusz Nowak z Uniwersytetu Łódzkiego), Relikty późnośredniowiecznego siodła z Wielunia (mgr Waldemar Golec z Muzeum Ziemi Wieluńskiej). Konferencję poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Związek, Honorowy Członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.