II miejsce Chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu na 25. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zajął II miejsce w 25. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie  w kategorii chórów dziecięcych.  Zespół otrzymał nagrodę pieniężną – 2000 zł, ufundowaną przez  Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego. Chór wystąpił w przesłuchaniach finałowych w piątek 11 stycznia w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Będzinie. Festiwal trwał od 10 do 12 stycznia. Wykonawców oceniało Jury w składzie:  dr hab. Benedykt Odya (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – przewodniczący,  dr hab. Teresa Krasowska,  (Akademia Muzyczna w Poznaniu i UMCS w Lublinie),  dr hab. Paweł Sobierajski,  (Akademia Muzyczna w Katowicach). Chór PMDKiS zakwalifikował się do finału festiwalu już 10 grudnia biorąc udział w eliminacjach w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, gdzie spośród 48 wykonawców znalazł się w gronie pięciu zakwalifikowanych.

W programie chóru znalazły się następujące kolędy i pastorałki:

Z narodzenia Pana – w opr. Józefa Świdra,

Swarzyłam się z pastuchem – w opr. Marcina Mazura,

Alleluja – muz. Douglas Brenchley.

      

Informacja i zdjęcia od kierownika Chóru p. Jakuba Jurdzińskiego