Gminna Izba Pamięci i Tradycji w Mokrsku

Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko podjął się ocalania dziedzictwa kulturowego wsi Mokrsko, wspomnianej w źródłach już w 1273 r.

Mottem Klubu są słowa „Zróbmy to tak, aby przyszłość o nas nie zapomniała”, a pomysł na jego organizację zrodził się spontanicznie, podczas oglądania zdjęć w jednej z rodzin zamieszkujących w Mokrsku od pokoleń. Oglądający uświadomili sobie, że nie są w stanie rozpoznać części spośród uwiecznionych postaci i nie ma kogoś takiego, kto mógłby pomóc w identyfikacji. Jak znaleźć korzenie przodków? Chęć uzyskania odpowiedzi na to pytanie zadecydowała o powołaniu Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko. W zebraniu założycielskim, które odbyło się 10 grudnia 2015 roku wzięło udział siedmioro zapaleńców. Już wtedy ustalono nazwę, określono zakres działalności i wybrano przedstawiciela do reprezentowania Klubu na zewnątrz, którym został Rajmund Kieler.

Gości witają Jolanta Gardian i Rajmund Kieler

Gości witają Jolanta Gardian i Rajmund Kieler

Uczestnicy otwarcia Izby Tradycji i Pamięci Wsi Mokrsko

Uczestnicy otwarcia Izby Tradycji i Pamięci Wsi Mokrsko

Zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Uroczystość uświetniły "Dworzanki"

Uroczystość uświetniły „Dworzanki”

Fragment ekspozycji

Fragment ekspozycji

Ekspozycja izby

Ekspozycja izby

Ekspozycje budzą wspomnienia u zwiedzających

Ekspozycje budzą wspomnienia u zwiedzających

Do Księgi Odwiedzin wpisuje się Tomasz Kącki - wójt Gminy Mokrsko

Do Księgi Odwiedzin wpisuje się Tomasz Kącki – wójt Gminy Mokrsko

Jednym z priorytetowych zadań organizacji stało się utworzenie Gminnej Izby Pamięci i Tradycji, miejsca, w którym byłyby gromadzone pamiątki z życia dawnej wsi i organizowane wystawy tematyczne. W celu realizacji zamierzenia 22 stycznia 2016 roku pomysłodawcy spotkali się z Tomaszem Kąckim, Wójtem Gminy Mokrsko i poprosili o przydzielenie lokalu. Otrzymali pomieszczenia w Dworku Wiejskim, miejscu jak najbardziej predestynowanym do tego rodzaju działalności. Stąd bowiem wywodzili się patrioci typu Stanisława Kożuchowskiego, autora Konstytucji Sejmowych z lat 1550-1726, spisanych na prośbę króla Augusta II Mocnego Sasa i wydanych w 1732 r. we własnej prywatnej drukarni w Mokrsku. Z tym miejscem związana była Alojza Jakowicka z domu Kręska, właścicielka Mokrska Szlacheckiego. Dla uwiecznienia początku działalności Klubu Pasjonatów Historii przed budynkiem Dworku posadzono buk purpurowy pospolity, na który z radością patrzą dziś z okien swojej siedziby. Już na początku maja 2016 roku przystąpiono do prac remontowych wszystkich przydzielonych pomieszczeń. Większość robót ukończono 30 maja 2017 roku, a 8 września 2017 nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnej Izba Pamięci i Tradycji. To wspaniałe wydarzenie uświetnili swoją obecnością: Tomasz Kącki – wójt Gminy Mokrsko, wicestarosta Marek Kieler, prof. Tadeusz Olejnik – regionalista i organizator Muzeum Ziemi Wieluńskiej, dr Zbigniew Szczerbik – dyrektor Muzeum w Praszce, Zespół „Dworzanki”, pani Melania – wiejska poetka, pan Edward – gawędziarz obeznany w lokalnych wydarzeniach i opowiastkach. Były wspomnienia z dwóch lat działalności klubu dokumentowane slajdami i słowa podziękowań za inicjatywę i pełną zaangażowania działalność od wójta, wicestarosty i profesora Tadeusza Olejnika. Izba Pamięci i Tradycji Gminy Mokrsko, mówił profesor Tadeusz Olejnik, znów postawiła mieszkańców wsi i całej Gminy w czołówce społecznych inicjatyw, podobnie jak wcześniejszy pomysł na monografię Gminy Mokrsko, która dała początek kolejnym monografiom wsi powiatu wieluńskiego. Wszyscy obecni zyskali przekonanie, że otwarta Izba Pamięci, już tak bogata w eksponaty dokumentujące historię wsi będzie się systematycznie wzbogacać. Zwiastunem tego stał się dar wicestarosty Marka Kielera, kopia mapy powiatu wieluńskiego z 1934 roku, na której jest widoczna gmina Mokrsko.

Warto również wspomnieć, że jednocześnie z trwającymi pracami nad renowacją dworku, klubowicze, pasjonaci historii, działali w innych obszarach swoich zainteresowań. Wspólnie z Wójtem Gminy organizowali uroczystość upamiętniającą otwarcie linii kolejki wąskotorowej na linii Praszka-Wieluń. Odbyła się ona 26 listopada 2016 roku, a zaproszono na nią byłych pracowników. Ponadto przygotowano I Zlot byłych harcerzy Gminy Mokrsko, który odbył się 30 czerwca 2017 r. Na Zlot przybyli harcerze, zuchy i ci, którzy te drużyny prowadzili. Przy ognisku popłynęły harcerskie wspomnienia.

Zapaleńcom z Mokrska życzymy wielu sukcesów w zapełnianiu białych plam w historii wsi i gminy Mokrsko.