Konkurs fotograficzno – plastyczny „ Flaga w moim otoczeniu” rozstrzygnięty

Konkurs „Flaga Polski w moim otoczeniu” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Podzielono go na trzy kategorie: klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe. Prace przyjmowano w  Starostwie Powiatowym do 19 maja. Wpłynęło łącznie 166 prac. Oceniło je jury w składzie: Włodzimierz Kałczak –fotografik i emerytowany dyrektor PMDKiS w Wieluniu, Jadwiga Rosołowska –  plastyk i Natalia Zwierz – dyrektor Domu Kultury w Ożarowie. Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoniło po 3. Laureatów, przyznało także wyróżnienia.  Łącznie wyłoniono 9 laureatów i przyznano 11 wyróżnień

Wyniki konkursu:

Kategoria: Szkoły Podstawowe – klasy I – III

Wiktoria Kłobut – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Marcel Polak – Zespół Szkoły i Przedszkola w Mierzycach

Kinga Stanioch – Powiatowy Młodzieżowy dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Wyróżnienia:

Lena Jastrząbek – Szkoła Podstawowa im. W. Bełzy w Bieniądzicach

Karolina Niedbalska – Szkoła Podstawowa w Osjakowie

Jeva Rakovych – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Kategoria Szkoły Podstawowe- klasy IV – VIII

 Nika Nasochova – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Julia Samulska – Szkoła Podstawowa im. RTM. Witolda Pileckiego w Ostrówku

Jakub Wyrębak – Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

Wyróżnienia:

Mikołaj Wąsowski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu

Weronika Marciniak- Szkoła podstawowa im. RTM. Witolda Pileckiego w Ostrówku

Anna Klimas – Szkoła Podstawowa w Pątnowie

Wanda Drygała – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

Patrycja Antończyk – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

Kategoria Szkoły Ponadpodstawowe

 Magdalena Ciołek – Międzyszkolna Bursa w Wieluniu

Oliwia Kubska – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Marta Napieraj – I liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Wyróżnienia:

 Damian Biczysko – Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

Julia Krawczyk – I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

Agnieszka Musiał – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Wyróżnienie specjalne od  Zenona Kołodzieja –  Naczelnika  Wydziału Edukacji, Kultury,  Sportu i Promocji Starostwa powiatowego w Wieluniu

 Martyna Stępień – II Liceum Ogólnokształcące im. Korczaka w Wieluniu