Dom Kultury w Ożarowie weźmie udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim””

Dom Kultury w Ożarowie zakwalifikował się do udziału w projekcie „Sieć na kulturę

w podregionie sieradzkim”,  realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie instytucji kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zakończyły się już szkolenia online, w których wziął udział pracownik instytucji, a obecnie w Domu Kultury w Ożarowie prowadzony jest nabór dzieci i młodzieży do udziału w bezpłatnych zajęciach online, których tematem przewodnim jest edukacja online.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Natalia Zwierz/ Dom Kultury w Ożarowie