Konkurs walentynkowy Wieluńskiego Domu Kultury- „Walentynkowy handmade”

 Wieluński Dom Kultury zaprasza chętnych do udziału w konkursie walentynkowym „Walentynkowy Handmade”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Wieluński Dom Kultury

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 r.ż.

Cel:

Rozwijanie twórczej ekspresji w zróżnicowanej technice rękodzieła.

Zasady konkursu: 

Praca konkursowa musi spełnić następujące warunki: 

 • praca musi być własnoręcznie wykonana dowolną techniką powszechnie uznawaną za handmade, np. haft, decoupage, rzeźba, ceramika, szycie…
 • pracę należy podpisać w czytelny i trwały sposób, podając imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła
 • uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową
 • zabezpieczone rękodzieło wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć Organizatorowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie

Kryteria prac:

 • charakter walentynkowy
 • własnoręczne wykonanie
 • ogólne wartości artystyczne i estetyczne

Termin i miejsce dostarczenia prac:

Pracę wraz z  Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do 18. 02. 2021 do sekretariatu Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98- 300 Wieluń.

Nagrody

Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni 3 najlepsze prace

Autorzy zwycięskich prac otrzymają bony na zakupy oraz nasze autorskie prace rękodzielnicze:

I miejsce- 200 zł

II miejsce – 150 zł

III miejsce – 100 zł

Uwagi końcowe

 • Organizator Konkursu wykorzysta Prace Konkursowe do akcji artystycznej na terenie naszego miasta.
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne z organizatorem konkursu.
 • nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu
 • wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i facebooku Wieluńskiego Domu Kultury oraz Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa
 • Aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty minimalna ilość prac zgłoszonych na konkurs musi wynosić 10.
  • Jeżeli liczba ta będzie mniejsza, WDK zwróci uczestnikom prace.

Ogłoszenie wyników nastąpi 19.02. 2021 na stronie www.wdkwielun.pl oraz na FB Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa.

Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

Koordynator konkursu: Paulina Szkudlarek- Skotnicka

Wieluński Dom Kultury