40 lat Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

Okazją do świętowania 40 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wielunia (powstało 7 lipca 1977 r.) stało się Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się 6 kwietnia, a rozpoczęła je Iwona Podeszwa, prezes Stowarzyszenia.

O działalności Towarzystwa Przyjaciół Wielunia mówi prezes Iwona Podeszwa

O działalności Towarzystwa Przyjaciół Wielunia mówi prezes Iwona Podeszwa

Punktem szczególnym było powitanie gości oraz uczczenie minutą ciszy członków Towarzystwa, którzy w 2016 roku odeszli na wieczna wartę. Towarzystwo, mówiła pani prezes, liczy aktualnie 211 członków, w tym 9 nowych, przyjętych w ubiegłym roku. Wiele uwagi w sprawozdaniu z działalności Zarządu poświęcone zostało działającemu przy Towarzystwie od 20 lat Sekcji Cyklistów „Relax” (sezon kolarski trwa od 1 maja do 2 października) i grupie członków uprawiających chodzenie z kijkami. Działalność Sekcji „Relax”, a także inne inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo sprzyjają promocji Wielunia i ziemi wieluńskiej. Wszelkie akcje typu spotkania z cyklu „Ludzie i ich pasje”, konkursy literacko-fotograficzne dla dzieci Mój magiczny Wieluń, rajdy i wyprawy rowerowe w ramach Sekcji Cyklistów „Relax”, wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspieranie uczniów i studentów realizujących tematykę z zakresu historii Wielunia i Ziemi Wieluńskiej, opieka nad zabytkami miasta i grobami znanych wielunian, troska o estetykę miasta, wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej miasta i Ziemi Wieluńskiej podejmowane są w myśl motta” łączy nas miłość do Wielunia”.

Historię Towarzystwa Przyjaciół Wielunia w krótkim wystąpieniu przedstawił wiceprezes Stanisław Pioruński, a jego działalność dokumentuje Kronika Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, aktualnie prowadzona przez Marzenę Uryszek.

Z racji jubileuszu, na ręce pani prezes, zostały przekazane życzenia od władz samorządowych. Składali je Andrzej Stępień, starosta wieluński, Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, Andrzej Chowis, marszałek Sejmiku Wojewódzkiego.

Życzenia składa Andrzej Chowis

Życzenia składa Andrzej Chowis

Spotkanie uświetnił koncert jubileuszowy w wykonaniu Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego.

Chór z opiekunem Jakubem Jurdzińskim

Chór z opiekunem Jakubem Jurdzińskim

Chór uświetnia 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

Chór uświetnia 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Wielunia