Zaproszenie na promocję książki „Wieluń miastem wzrastania”

Książka jest pokłosiem sesji naukowej odbytej w czerwcu 2015 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Sesja „Wieluń miastem wzrastania” poświęcona Czcigodnej Słudze Bożej Matce Teresie Kierocińskiej połączona była z obchodami 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu i 130. rocznicą urodzin kandydatki na ołtarze. Towarzyszyła jej  wystawa poświęcona życiu i działalności Matki Teresy oraz uroczysta Msza św. w parafii św. Barbary celebrowana przez ks. abpa Wacława Depo.

Zaproszenie na promocję książki "Wieluń miastem wzrastania"

Zaproszenie na promocję książki „Wieluń miastem wzrastania”