100-lecie Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach

21 października 2021 r.  Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach obchodziła piękny Jubileusz 100-lecia istnienia. Pani dyrektor Marzena Kowalska z ogromną radością i wzruszeniem powitała licznie zgromadzonych gości, których obecność była potwierdzeniem wyjątkowości tego święta.  Byli wśród nich: Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, Sekretarz miasta Wielunia Magdalena Majkowska, Starosta Wieluński Marek Kieler, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty  w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Wizytator Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Sieradzu  Małgorzata Kornacka, Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski,  Zastępca Dyrektora ZOPOW i jednocześnie były dyrektor szkoły Romuald Kucharczyk,  Ks. Proboszcz Parafii św. Józefa Obl. NMP w Wieluniu Adam Sołtysiak, Sołtys Bieniądzic Władysław Sudoł, Sołtys Niedzielska Henryka Cłapa, wieluński historyk, regionalista prof. Tadeusz Olejnik, Prezes Towarzystwa Naukowego  Zdzisław Włodarczyk, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa, Prezes oddziału wieluńskiego ZNP Andrzej Jaźwiec, Prezes OSP w Bieniądzicach Mariusz Puławski wraz reprezentacją strażaków, fundatorka corocznej Nagrody im. Jadwigi Marczewskiej dla najlepszego ucznia  Dorota Kamieniecka, autorzy książki pt. „Z dziejów Szkoły Podstawowej w Niedzielsku/Bieniądzicach w stulecie jej powstania 1920-2020” Zbigniew Rasiewicz i Adam Ustyniak oraz byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci i przyjaciele szkoły.            Pani dyrektor podkreśliła, że ze względu na panującą obecnie trudną sytuację pandemiczną
w kraju oraz warunki lokalowe szkoły, nie można było zaprosić wszystkich, którzy bardzo chcieli uczestniczyć w tej uroczystości. Ale żeby jednak wyjść im naprzeciw, jubileusz był transmitowany on-line na szkolnej stronie na Facebooku.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. W niezwykłą podróż na przestrzeni stu lat istnienia szkoły zaprosili prowadzący jubileusz nauczyciele: Justyna Gabas i Grzegorz Kucharski. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przepiękne widowisko teatralne, ukazujące postać patrona szkoły Władysława Bełzy, którego scenariusz napisała nauczycielka Anna Kinas. W końcowej części przedstawienia niespodzianką dla wszystkich były pozdrowienia wraz z życzeniami kolejnego jubileuszu, które przekazali poprzez Internet prawnukowie Władysława Bełzy, obecnie mieszkający  za granicą pani Krystyna Varanka i pan Marcin Wojciech Varanka

           Następnie w niezwykłą podróż w czasie, przypominając początki powstania szkoły oraz jej  najnowsze dzieje przedstawił Adam Ustyniak, absolwent szkoły, pasjonat lokalnej historii, a także współautor książki o stuleciu szkoły. Przywołane wspomnienia, osoby, ważne fakty, pozwoliły powrócić choć na chwilę do szkolnych czasów oraz dowiedzieć się jak ważną rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywała i nadal odgrywa Szkoła Podstawowa w Niedzielsku, a od 2013 r. Szkoła Podstawowa im Władysława  Bełzy w Bieniądzicach.

Cała uroczystość była okraszona piosenkami we wspaniałym wykonaniu szkolnego chóru.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż szkoła ma swój hymn pt.  „Mała szkoła z wielkim sercem”, który także został odśpiewany i zyskał ogromne uznanie zebranych.

Na zakończenie zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów. Każdy mógł pospacerować po szkolnych korytarzach  i wrócić pamięcią do młodzieńczych lat, a także wpisać się do Księgi Pamiątkowej. W podziękowaniu za obecność wszyscy goście otrzymali na pamiątkę książkę poświęconą  stuletniej historii szkoły.

Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły była Msza Święta, którą odprawił i pięknie modlił się w intencji byłych i obecnych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły ks. Adam Sołtysiak Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa Obl. NMP w Wieluniu 24 października 2021 r.  Obecność pocztów sztandarowych szkoły oraz z OSP Bieniądzice na czele z prezesem p. Mariuszem Puławskim podkreśliły podniosły charakter tej uroczystości. Panie katechetki: Iwona Lesiak i Aleksandra Mielczarek zadbały o wzorowe przygotowanie oprawy modlitewnej oraz aktywny udział uczniów we Mszy św. Było naprawdę pięknie i dostojnie, jak na Jubileusz 100-lecia szkoły przystało…

     

     

     

     

     

     

Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach