100 lat OSP Wierzbie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu w sobotę 1 września obchodziła swój jubileusz 100 – lecia istnienia i działalności. OSP Wierzbie jest kolejną strażą, która powstała na starej, historycznej ziemi wieluńskiej, dokładniej w powiecie wieluńskim. Dziś Wierzbie (Gmina Praszka) administracyjnie jest częścią województwa opolskiego i powiatu oleskiego.

Straże Pożarne do lat 30 – tych XX wieku nazywane były strażami ogniowymi. Zorganizowane jednostki straży pożarnych, prekursorzy obecnych OSP, powstawały w II połowie XIX wieku (Wieluń 28 VI 1877). Powstawały one równolegle w trzech zaborach. Szybki ich rozwój nastąpił w Polsce Odrodzonej. W maju 1929 roku było ich w powiecie wieluńskim aż 96. Należało do nich 2514 druhów czynnych i 1016 wspierających. Straże ogniowe ratowały życie i mienie mieszkańców, aktywizowały ich do działalności społecznej i kulturalnej, brały udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych…

W uroczystości jubileuszowej OSP Wierzbie udział wzięły delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych ze Strojca, Wygiełdowa, Kowali, Praszki (OSP NAPCO, OSP Praszka Miasto), Brzezin, Przedmościa (wszystkie Gmina Praszka), Ożarowa i Słupska (dwie zaprzyjaźnione jednostki z Gminy Mokrsko), które przybyły wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz wojewódzkich z Opola, powiatowych z Olesna, gminnych z Praszki i sołeckich z Wierzbia. Wśród nich: Stanisław Rakoczy – Marszałek województwa opolskiego i członek Zarządu Wojewódzkiego OSP w Opolu, Jarosław Tkaczyński – burmistrz Praszki, Stanisław Belka – starosta powiatu oleskiego, Rada Sołecka z Wierzbia z Piotrem Czerskim, Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzbia. Gośćmi szczególnymi byli: ks. Jarosław Zając, proboszcz parafii p.w. św. Leonarda w Wierzbiu, dr Zbigniew Szczerbik – dyr. Muzeum w Praszce i liczni mieszkańcy Wierzbia.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła zbiórka jednostek OSP, także tej młodzieżowej działającej przy OSP Wierzbie i zaproszonych gościna na placu przy kościele, gdzie przybyła również orkiestra dęta z Przedmościa. Przy jej dźwiękach wszyscy przemaszerowali na plac przy remizie, gdzie została odprawiona Msza św. polowa. Uroczystą Eucharystię w intencji strażaków, także tych, co zginęli w czasie II wojny światowej ( 79.rocznica wybuchu Ii wojny światowej) odprawił ks. Jarosław Zając, on też wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na bohaterstwo strażaków, którzy dziś nie tylko gaszą pożary, ale jako wyspecjalizowani w ratownictwie ratują ludzi w czasie klęsk żywiołowych, w wypadkach drogowych, niejednokrotnie płacąc życiem. Kończą homilię powiedział: – niech Pan Bóg przez pośrednictwo waszego Patrona, św. Floriana obdarza was swoim zbawczym błogosławieństwem.

Po Mszy św. dziękczynnej ks. Jarosław uroczyście poświęcił nowy wóz bojowy typu Iveco Magirus, który jednostka OSP otrzymała na wyposażenie. Samochód otrzymał imię „Edek”. Kluczyki do samochodu z rąk burmistrza otrzymali kierowcy. Dalszy ciąg uroczystości to uroczyste wciągniecie flagi na maszt. Dokonał tego poczet flagowy w składzie: druh Kamil Młynek, druh Artur Poniewiera i druh Marcin Gmyrek. Po odegraniu Hymnu odbył się apel, uroczyste nadanie imienia „Edek” nowemu samochodowi bojowemu, dekoracja sztandaru OSP Wierzbie złotą odznaką za zasługi dla pożarnictwa, odczytanie kroniki OSP Wierzbie za lata 1918 2018 (dr Zbigniew Szczerbik) oraz wręczenie medali dla zasłużonych strażaków.

brązowe medale otrzymali: Jabłoński Grzegorz, Rzęchowski Krzysztof

odznaki wzorowy strażak: Rzęchowski Krzysztof, Poniewiera Artur, Rzęchowski Tomasz, Jarząbek Piotr, Jarząbek Łukasz

Odznaki za wysługę lat: Sławomir Tabaka, Grzegorz Jabłoński, Tomasz Rzęchowski, Tomasz Cielas, Cezary Pawełoszek, Andrzej Brożyński, Karol Szymański, Wiesław Młynek, Miroslaw Gmyrek, Artur Poniewiera, Mariusz Tabaka, Jarosław Tabaka, Jacek Stachulec, Tomasz Grzelak, Marcin Gmyrek, Mariusz Bartosik, Paweł Brożyński,, Kamil Kalemba,, Konrad Biedal, Patryk Kosowski,, Krzysztof Rzęchowski, Łukasz Jarząbek,, Piotr Jarząbek, i

brązowe odznaki MDP: Martyna Kuźbińska, Karolina Bukow,  Daria Struzik, Karolina Struzik, Paulina Gmyrek, Monika Gmyrek, Maria Szymańska, Julia Gajda, Julia Bakalarczyk, Radosław Jabłoński, Szymon Poniewiera, Marcel Poniewiera, Michał Cielas, Bartosz Smela, Jakub Rzęchowski, Mateusz Pietras,Kacper Zadworny, Przemyslaw Mosiala, Krzysztof Gajda,

Uroczystości jubileuszowe zakończyło wspólne spotkanie w sali OSP.