„Żywe dziedzictwo- Tradycje od pokoleń” IX Muzealny Rajd Rowerowy

IX Muzealny Rajd Rowerowy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Żywe dziedzictwo – Tradycje od pokoleń” odbędzie się 9 września

 1. Cel imprezy:
 2. a) promocja walorów turystyczno- krajoznawczych ziemi wieluńskiej,
 3. b) popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
 4. c) stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji,
 5. d) integracja środowisk społecznych.
 6. Termin oraz trasa Rajdu 9 września 2023 r. godzina 10.00 do15.30

Start godz. 10.00 przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. Narutowicza 13. Około godz. 11.30 dojazd do wiatraka w Kocilewie. O godz. 11.30 podsumowanie projektu realizowanego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej „Od drewna z lasu do rzeźby wielkogabarytowej” połączone z otwarciem rzeźby plenerowej „Rodzina młynarska” oraz zwiedzanie wiatraka. Przejazd do dworu w Ożarowie.  Na miejscu Organizator zapewnia poczęstunek dla każdego ubezpieczonego uczestnika rajdu, zimne napoje oraz pieczywo. Ponadto dla chętnych możliwość zwiedzenia Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział MZW”. Około godz. 14.30 wyjazd z Ożarowa. Zakończenie ok. godz. 15.30 przy restauracji Amfiteatr. Długość całkowita – ok. 30 km (w obie strony). Większość tras drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu(ok. 60% trasy), reszta drogami szutrowymi.

 1. Organizator:

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Współorganizator Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń. Partnerzy rajdu: Rowerowy Wieluń, Sekcja Cyklistów „Relaks” przy Towarzystwie Przyjaciół Wielunia oraz Całoroczne Luźne Kręcenie Wieluń.

 1. Zapisy
 2. a) w rajdzie mogą wziąć udział jedynie osoby wcześniej zapisane. Zapisy do 7 września 2023 r. do godz. 16.00
 3. b) w celu zapisania się na rajd, należy skontaktować się z pracownikami Muzeum osobiście, telefonicznie (43 843 43 34) lub mailowo (mzw@poczta.onet.pl), podając imię i nazwisko, nr telefonu oraz PESEL – niezbędny w celu dokonania ubezpieczenia na czas rajdu. Ubezpieczenie obejmuje zakres następstw nieszczęśliwych wypadków i OC organizatora.
 4. Warunki uczestnictwa:
 5. a) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu,
 6. b) rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego oraz posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach,
 7. c) każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 8. d) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej,
 9. e) posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. f) uczestnicy Rajdu ubezpieczeni są przez organizatora,
 11. g) wskazane jest posiadanie kasków ochronnych,
 12. h) nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu
  z Rajdu,
 13. i) udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 14. Sprawy organizacyjne Rajdu
 15. a) w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
 16. b) przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower,
 17. c) podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
 18. d) należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych,
 19. e) podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 20. f) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu,
 21. g) udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 22. h) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu,
 23. i) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,
 24. j) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej,
 25. k) przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

 Na trasie zabrania się:

 1. a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. b) zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. c) niszczenia przyrody,
 4. d) głośnego zachowywania się,
 5. e) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.
 1. Informacje dodatkowe:
 2. a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków,
 3. b) w sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,
 4. c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
 5. e) podczas Rajdu będą wykonywane zdjęcia zamieszczone m.in. w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestnika,
 6. g) udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania,
 7. h) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.