Dożynki Gminne w Ożarowie

27 sierpnia w Ożarowie odbyły się Dożynki Gminne Gminy Mokrsko. Początek uroczystości to zbiórka przy Dębie Wolności, skąd uformowany korowód przeszedł przez udekorowaną wieś do kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny gdzie została odprawiona Msza Święta dziękczynna za  tegoroczne zbiory i szczęśliwie zakończone żniwa. Mszę Świętą odprawił ks. proboszcz Sylwester Rasztar.

W korowodzie dożynkowym oprócz starosty i starościny dożynek znalazło się 12 pocztów sztandarowych, delegacje sołectw z wieńcami dożynkowymi, przedstawiciele KGW,  lokalne zespoły ludowe, orkiestra dęta z Słupska, orkiestra dęta z Ożarowa, jednostki OSP z 6 sołectw i przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli.

W słowie skierowanym do uczestników Eucharystii ks. celebrans nawiązał do przeczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii wg św. Jana o cudzie w Kanie Galilejskiej i powiedział m.in.: – przyszliśmy z wielką modlitwą do naszej parafialnej Kany by podziękować  Bogu, Gospodarzowi tej ziemi,  za zbiory i chleb, który z nich będziemy wypiekać.  Bóg dał człowiekowi wszystko, także ziemię, by czynił ją sobie poddaną i by był szczęśliwy. Człowiek powinien jednak pamiętać, że do osiągnięcia pełni szczęścia potrzebne jest Boże błogosławieństwo.

O szacunku do  ziemi, szczególnie ziemi ojczystej, mówił,  przypominają nam  poeci (Cyprian Kamil Norwid), bohaterowie literaccy (Maciej Boryna), wspaniali politycy, tacy jak Wincenty Witos. Uczą nas oni także szacunku do chleba, przypominają trzy ważne słowa: ziemia, religia, narodowość, słowa, które określają naszą tożsamość.

Kończąc dodał: – niech każdy z nas pamięta o tym, że chlebem powinniśmy się dzielić  z drugim człowiekiem tak jak miłością.

Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu przed remizą i domem kultury. Poprowadzili ją Natalia Zwierz i  Kamil Piekarski. Część oficjalną rozpoczęła część obrzędowa i wystąpienia przedstawicieli władz. Wśród mówców byli: Zbigniew Dąbrowski, wójt Gminy Mokrsko, Marek Kieler, starosta wieluński, Paweł Zuzewicz , przedstawiciel Biura Posła na Sejm RP Pawła Rychlika,  Andrzej Chowis, radny Sejmiku Wojewódzkiego.  Szczególnym fragmentem tej części uroczystości była prezentacja wieńców dożynkowych i ich ocena przez komisję konkursową (Zbigniew Dąbrowski,  wójt Gminy Mokrsko, Ewa Zaremba, przewodnicząca Rady Gminy Mokrsko, Marek Kieler, starosta wieluński) i dzielenie się chlebem ofiarowanym władzom gminnym przez Starostę i Starościnę dożynek.

W konkursie na najpiękniejszy  wieniec dożynkowy zwyciężył wieniec z Komornik. Miejsce II przyznano sołectwu Ożarów , III  sołectwu Mokrsko. Pozostałe wieńce uhonorowano wyróżnieniami. Najpiękniejszy wieniec będzie reprezentował Gminę Mokrsko na Dożynkach Powiatowych w Osjakowie. I Nagroda  stała się dla Komornik przepustką do organizacji Dożynek Gminnych w przyszłym roku.

Przyszedł czas na występy artystyczne. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili kolejno: Orkiestra Dęta OSP Słupsko, „Dworzanki” z Mokrska,  Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa, Włościanie” z Chotowa, Orkiestra Dęta z Ożarowa & grupa wokalna. Kabaret SAKREBLE ze Zduńskiej Woli, odzieżowy Zespół SPONTAN z Czarnożył. Świętowanie zakończyła dyskoteka z Panią DJ Anetą Urbańską,

Przez cały czas  uroczystości dożynkowych czynne były stoiska gastronomiczne,  dmuchańce, zabawy dla dzieci, święto kolorów oraz wystawa maszyn rolniczych.