Zimowy koncert „Narodziła nam się miłość”

Zima ciągle o sobie przypomina. Minęły jednak święta Bożego Narodzenia, a 2 lutego zakończy się czas śpiewania kolęd.  Wszystko to zachęciło, już po raz dwunasty, wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz ich opiekunów do zorganizowana tradycyjnego koncertu zimowego „Narodziła nam się miłość”

Poprzez koncert „Narodziła nam się miłość”, który odbył się 19 stycznia, wychowankowie grup wokalnych Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, wspólnie ze swoimi opiekunami: p. Zofią Szpikowską, p. Anetą Włodarczyk, p. Zbigniewem Szpikowskim przypomnieli wszystkie niezapomniane chwile związane z Bożym Narodzeniem.  Radość płynącą z tego niezwykle ważnego w historii świata wydarzenia młodzi artyści  wyśpiewali w obecności rodziców i gościa specjalnego, którym był Starosta wieluński Marek Kieler.

Scenariusz koncertu – właściwie wspaniałego multimedialnego widowiska – przygotowany przez p. Zofię Szpikowską to wybór najpiękniejszych piosenek świątecznych, chętnie śpiewanych przez dzieci i młodzież.  Został ułożony tak by wyśpiewać radość Bożego Narodzenia, reflektować proroctwa z nim związane i ucieszyć się maleńką Miłością, która przyszła zbawić świat, zniszczyć grzech, pokonać śmierć i dać ludziom pokój. Były, więc słowa o św. Mikołaju, o biednej stajence w Betlejem, zamyśleniu Matki Bożej, radości pasterzy.

Kolędy i piosenki świąteczne pełne radości, w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej wykonywane przez solistów i mini chórki, uzupełniały melodie płynące z telebimu, na którym zapisano XI koncert „Narodziła nam się miłość” wykonany 30 stycznia 2020 roku.

Koncert zakończyły: wytańczona i żywiołowo zaśpiewana kolęda „Z narodzenia Pana” oraz wspólnie zaśpiewana piosenka świąteczna o przynoszącym prezenty świętym Mikołaju.

Przepiękne świąteczne widowisko na długo pozostanie w pamięci publiczności. Podziękował za nie wykonawcom i organizatorom Starosta wieluński Marek Kieler