I Konkurs ” Łódzkie ratuje zabytki” na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w 2022 roku

Co łączy spalony kościół w Nowosolnej, zamek w Oporowie i dawną elektrownię przy fabryce Geyera w Łodzi?

Wszystkie te zabytki ostatnie remonty zawdzięczają m.in. dotacji od samorządu województwa łódzkiego. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył kolejne 6 mln zł na ratowanie zabytków w regionie. Właśnie ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 6/22 z dnia 13 stycznia 2022 roku ogłasza pierwszy konkurs „Łódzkie ratuje zabytki” na udzielenie dotacji na wykonanie w 2022 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

O pieniądze w pierwszym tegorocznym konkursie na wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą ubiegać się właściciele, użytkownicy wieczyści oraz podmioty mające ograniczone prawo rzeczowe, bądź sprawujące trwały zarząd nad nieruchomością.

Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe, dlatego zarezerwowaliśmy w budżecie województwa dużą kwotę na ratowanie zabytków. Chcemy wydobywać z nich to, co najpiękniejsze.

– mówi marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber

Remontowany zabytek musi być wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego i znajdować się w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Dotacja może wynieść do 100 tys. zł.

Wnioski można składać do 8 lutego. Szczegóły można znaleźć na stronie: tutaj.

opracowanie  Ewa Misiak Kocham Wieluń,

źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego