2016-07-09-jubileusz-zespołu-w-Ozarowie-7

Byli i obecni członkowie zespołu prezentują wiązankę pieśni i przyśpiewek ludowych