Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa ma 30 lat

Całkiem niedawno świętował  25 lat istnienia, a już 9 lipca 2016 r. obchodził swoje 30 urodziny. Ożarowski Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy powstał w 1986 roku. O początkach, historii, działalności i osiągnięciach zespołu mówiły panie Agata Rzeźnik i Halina Perdek, ówczesny sekretarz Gminy Mokrsko, inicjatorka i sprawczyni zaistnienia zespołu w Ożarowie oraz ta, która załatwiła pierwsze 18 strojów regionalnych, charakterystycznych dla Ziemi Wieluńskiej.

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku

Rok później wszyscy już wiedzieli, że powstanie Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego w Ożarowie to dobra inwestycja.  W 1987 roku młody zespół wystąpił na Przeglądzie Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w Lututowie zdobywając pierwsze trofeum. Potem były występy na Ogólnopolskich Przeglądach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, na Międzywojewódzkich Sejmikach Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukówcu Górnym i wreszcie na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie, który z inicjatywy Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego odbył się tu po raz pierwszy w 2006 roku i jest powtarzany do dziś. Zespół z Ożarowa występował aż 13 razy na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. W roku 2011 wystąpił ze sztuką  Wieczór panieński od kuchni i zdobył I nagrodę oraz prawo występu  na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie na Festiwalu Teatrów Wiejskich ”Zwyki”. W roku 2014 Zespół został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy dziś

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy dziś

Życzenia od władz powiatowych w Wieluniu składają Grażyna Ryczyńska,Marek Kieler, Zenon Kołodziej

Życzenia od władz powiatowych w Wieluniu składają Grażyna Ryczyńska,Marek Kieler, Zenon Kołodziej

Życzenia od strażaków przyjmuje Grażyna Hadryś - kierownik zespołu

Życzenia od strażaków przyjmuje Grażyna Hadryś – kierownik zespołu

Życzenia składa Andrzej Chowis - Radny Sejmiku Wojewódzkiego

Życzenia składa Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Wojewódzkiego

Podziękowania składa Grażyna Hadryś - kierownik zespołu

Podziękowania składa Grażyna Hadryś – kierownik zespołu

Uroczystość jubileuszowa zgromadziła w sali OSP Ożarów przede wszystkim członków Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego, tych obecnych i tych wcześniejszych – jubilatów i gospodarzy zarazem oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacje OSP Ożarów, Orkiestry Dętej w Ożarowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowie, zespołów obrzędowych Włościanie z Chotowa i Dworzanki z Mokrska, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku, Dyrekcja Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, pracownicy Muzeum Ziemi Wieluńskiej: dyrektor Jan Książek, kustosz i etnograf Tomasz Spychała, kierownik Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Jarosław Eichstedt, ks. Paweł Kostrzewa, Ożarowianin pracujący w diecezji kaliskiej, pani Halina Perdek, byli kierownicy Gminnego Ośrodka Kultury …

Jubileusz stał się okazją nie tylko do przypomnienia historii 30-tu lat działalności, ale przede wszystkim do wyrażenia wdzięczności za to, co członkowie zespołu robili i robią dla kultywowania oraz utrwalania tradycji i kultury ludowej wsi ziemi wieluńskiej. Wielka w tym zasługa pierwszej kierowniczki, pani Teresy Sołtysiak, obecnej Grażyny Hadryś, pani Bogusławy Wiluś – kierownika Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie w latach 1981 – 1998, pani Wandy Majtyki – autorki scenariuszy i reżyserki widowisk, honorowej obywatelki Gminy Mokrsko, Ireneusza i Bogdana Mieszkalskich – nauczycieli muzyki ludowej i opiekunów kapeli ludowej działającej przy zespole. Były prezenty, jubileuszowy toast i tort oraz ogrom ciepłych, życzliwych słów i życzenia dalszych sukcesów na scenie. Ciepłe słowa przysłała także nieobecna na uroczystości pani Bogusława Wiluś. Odczytała je Halina Gniłka – dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.

O członkach zespołu, opiekunach, widowiskach, sukcesach i nagrodach przypominała towarzysząca jubileuszowi wystawa fotograficzna i film zmontowany przez Wojciecha Hadrysia z fragmentów wszystkich widowisk .

Jubileusz stał się okazją do zaprezentowania fragmentu widowiska „Wesele sieroty”. Młodej parze, ubranej w regionalne stroje, towarzyszył rozśpiewany korowód weselny. Goście wysłuchali licznych przyśpiewek weselnych, po czym, zaproszeni przez młodych, zasiedli do weselnego obiadu. Widowisko ze sceny przeniosło się na salę. Starościna częstowała weselnym kołaczem, po czym wszyscy goście wznieśli toast za zdrowie członków zespołu … Po obiedzie jak to na weselu, na stole pojawiło się ciasto, kawa, herbata, a na scenie zaprezentowali się wszyscy członkowie zespołu, ci obecni i ci wcześniejsi, by wspólnie zaśpiewać tradycyjne, ludowe pieśni. Potem były tańce, bo wesele bez tańców obyć się nie może.

Fragment widowiska "Wesele sieroty"

Fragment widowiska „Wesele sieroty”

Byli i obecni członkowie zespołu prezentują wiązankę pieśni i przyśpiewek ludowych

Byli i obecni członkowie zespołu prezentują wiązankę pieśni i przyśpiewek ludowych

Wesele kiedyś się kończy, tak też zakończyły się uroczystości jubileuszowe. Zespół rozpoczął nowe trzydziestolecie działalności artystycznej.