2016-07-09-jubileusz-zespołu-w-Ozarowie-6

Fragment widowiska "Wesele sieroty"