2016-07-09-jubileusz-zespołu-w-Ozarowie-5

Życzenia składa Andrzej Chowis - Radny Sejmiku Wojewódzkiego