2016-07-09-jubileusz-zespołu-w-Ozarowie-4

Podziękowania składa Grażyna Hadryś - kierownik zespołu